Detail předmětu

Základy projektového řízení

ZPR Ak. rok 2010/2011 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Jedním ze znaků a projevů postmoderní doby je pokles významu trvalých kamenných institucí a naopak bouřlivý nárůst aktivit, majících podobu konkrétního, časově ohraničeného úsilí, formulovaného v podobě "projektu". Schopnost formulovat základní parametry projektu, a projekt také od samého počátku až po závěr úspěšně vést je jednou z nejdůležitějších kvalifikací současného i budoucího manažera i každého, kdo chce v životě něco dokázat.
Společenskovědní předmět zařazený do programu na základě Rozhodnutí rektora VUT 03/2004.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost vypracovat projekt, nalézt cesty k získání zdrojů a projekt proponovaným způsobem realizovat a uzavřít.

Cíle předmětu

Osvojení si základů projektového řízení.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

Přednášející doporučí studentům k prostudování vybraná pojednání a články v hospodářsky orientovaných časopisech.

Osnova přednášek

  • Definice, účel, cíle a principy projektového řízení.
  • Základní pojmy projektového řízení.
  • Životní fáze projektu.
  • Metody síťové analýzy.
  • Metoda logického rámce.
  • Metoda týmové práce.
  • Význam počítačové podpory.

Podmínky zápočtu

  • 70 % účast na přednáškách.
  • Vypracování a odevzdání písemného pojednání na zadané hospodářské téma.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru