Detail předmětu

Zahraniční odborná praxe

ZPX Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípade v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například IBP nebo DIP v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se může považovat i prázdninová praxe u odborné firmy v zahraničí, která byla delší než 6 souvislých týdnů bez dojíždění do ČR, a tato praxe byla na FIT schválena před odjezdem do zahraničí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

Cvičící

Podmínky zápočtu

http://www.fit.vutbr.cz/info/vyhlasky/2007/vp09-071101.pdf
Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípade v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například IBP nebo DIP v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se může považovat i prázdninová praxe u odborné firmy v zahraničí, která byla delší než 6 souvislých týdnů bez dojíždění do ČR, a tato praxe byla na FIT schválena před odjezdem do zahraničí.
Zápočet se uděluje na základě prokázaného pobytu na zahraniční univerzitě (uznání úspěšných dovezených předmětů, technická zpáva BP nebo DP, apod.) a odevzdání zprávy (asi "1 A4" garantovi ZPX) o aktivitách na zahraniční universitě včetně vyhodnocení přínosu pobytu.

Nahoru