Detail předmětu

Zahraniční odborná praxe

ZPX Ak. rok 2010/2011 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípade v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například SEP nebo ISP v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se může považovat i praxe u odborné firmy v zahraničí, která byla delší než 6 souvislých týdnů bez dojíždění do ČR, a tato praxe byla na FIT schválena před odjezdem do zahraničí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

Cvičící

Podmínky zápočtu

http://www.fit.vutbr.cz/info/vyhlasky/2007/vp09-071101.pdf
Studijní pobyt na zahraniční univerzitě (mimo Slovenskou republiku) spojený se studiem předmětů v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině, popřípade v němčině), popřípadě s vypracováním projektů, například SEP nebo ISP v cizím jazyce (nejčastěji v angličtině). Za studijní pobyt se může považovat i praxe u odborné firmy v zahraničí, která byla delší než 6 souvislých týdnů bez dojíždění do ČR, a tato praxe byla na FIT schválena před odjezdem do zahraničí.
Zápočet se uděluje na základě prokázaného pobytu na zahraniční univerzitě včetně uznaných aktivitách (uznání úspěšných dovezených předmětů, technická zpráva BP nebo DP, apod.) a odevzdání zprávy (asi "1 A4" garantovi ZPX) o aktivitách na zahraniční univerzitě včetně vyhodnocení přínosu pobytu.
Nahoru