Detail předmětu

Sítě s vícevrstevným přepínáním (SWITCH)

C2P Ak. rok 2011/2012 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět seznamuje studenty s konfigurací přepínačů na vrstvě L2 a L3, vytváření VLAN sítí. Obsahuje konfiguraci STP a RSTP, zabývá se zálohování zařízení a síťových zdrojů. Součástí kurzů je konfigurace přepínačů pro přenos napájení PoE, vytváření bezdrátových VLAN sítí. Předmět obsahuje techniky pro zabezpečení přepínačů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

52 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí konfigurovat L2 a L3 přepínače, vytvářet VLAN sítě. Pochopí princip STP a RSTP. Naučí se vytvářet redundantní sítě se zálohování pomocí HSRP a GLBP. Dozví se o přenosu napájení přes Ethernet a konfiguraci přepínačů podporující PoE. Naučí se navrhovat a konfigurovat bezdrátové VLAN sítě. Budou implementovat zabezpečení portů přepínače proti známým útokům. Získané znalosti odpovídají požadavkům certifikační zkoušky Cisco 642-813 SWITCH.

Cíle předmětu

Vytváření sítí s vícevrstevným (L2,L3) přepínáním. VLAN sítě. Implementace protokolu STP a RSTP. Zálohování zdrojů HSRP, GLBP. Přenos napájení přes Ethernet (PoE) pro IP telefonii. Vytváření bezdrátových VLAN sítí. Zabezpečení přepínačů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou prerekvizitou pro registraci je úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration v Cisco Akademii nebo složení certifikační zkoušky 604-802 CCNA.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické materiály přístupné na portálu Academy Online.

Literatura referenční

Osnova laboratorních cvičení

 1. Funkce přepínačů L2 a L3, tabulka TCAM, konfigurace portů.
 2. Virtuální sítě LAN, trunky, protokol VTP. Agregace linek pomocí technologie EtherChannel.
 3. Protokol STP, RSTP, varianty MST a PVSTP+.
 4. Vícevrstevné přepínání, CEF.
 5. Zálohování přepínačů pomocí technologií HSRP a GLBP.
 6. Challenge lab.
 7. IP Telefonie - konfigurace PoE, hlasové VLAN, nastavení kvality služeb pro hlasové přenosy.
 8. Bezdrátové sítě. Konfigurace WLAN kontroleru. 
 9. Přenos hlasu v sítích. Klasifikace provozu IP telefonie.
 10. Zabezpečení přepínačů: 802.1x, DHCP snooping, kontrola ARP.
 11. Zabezpečení VLAN sítí - filtrovací seznamy ACL, privátní VLAN.
 12. Dokončení cvičení a modulových testů.
 13. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů).
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 20 bodů).
 • Teoretický písemný test (max. 20 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu/předmětu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 1. ročník, povinně volitelný skupina C
Nahoru