Detail předmětu

Zabezpečení Cisco sítí (CCNA Security)

CCS Ak. rok 2011/2012 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Principy síťové bezpečnosti. Vytváření bezpečné sítě - definice bezpečnostní politiky, analýza rizik. Konfigurace AAA, použití autentizace Radius a TACACS+. Zabezpečení směrovačů. Vytváření bezpečné infrastruktury pomocí L2 prvků - technologie 802.1x, Cisco IBNS. Zabezpečení koncových stanic pomocí NAC a CSA. Bezpečnost sítí SAN a VoIP sítí. Použití technologie Cisco IOS Firewall a Cisco IOS IPS. Kryptografie pro VPN sítě, digitální podpisy, PKI. Vytváření IPSec VPN sítí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

52 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 laboratoře

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti porozumí koncepci zabezpečení počítačových sítí a jednotlivé fáze implementace bezpečnostní politiky. Na různých typech zařízení si vyzkouší základní zabezpečení. Naučí se vytvářet VPN sítě a porozumí architektuře VPN.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se způsoby zabezpečení síťových aktivních prvků. Kromě teoretických konceptů se seznámí s technologií AAA, způsoby nastavení bezpečnosti na směrovačích, zařízeních L2, zařízeních pro přenos hlasu a pro ukládání dat SAN. Naučí se konfigurovat VPN sítě a používat IPS rozšíření Cisco IOSu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nutnou prerekvizitou pro registraci je úspěšné ukončení kurzu CCNA4 Exploration v Cisco Akademii nebo složení certifikační zkoušky 604-802 CCNA.

Literatura studijní

 • Přednáškové text v angličtině.
 • Elektronické materiály přístupné na portálu Academy Online.

Literatura referenční

 • Michael Watkins, Kevin Wallace: CCNA Security. Official Exam Certification Guide IINS 640-553. Cisco Press, 2008.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Principy síťové bezpečnosti. Návrh zabezpečení sítě.
 2. Konfigurace AAA na Cisco zařízeních. Autentizace pomocí služeb Radius a TACACS+.
 3. Zabezpečení směrovačů.
 4. Zabezpečení L2 zařízení - přepínače, služeby Cisco IBNS, 802.1x.
 5. Zabezpečení koncových zařízení - NAC, Cisco Secure Agent.
 6. Bezpečnost sítí SAN a VoIP.
 7. Použití technologie Cisco IOS Firewall - paketové filtry, kontrola aplikačních protokolů, pokročilé filtrování ACLs, zónový firewall.
 8. Cisco IOS IPS.
 9. Kryptografie pro VPN - symetrické a asymetrické šifry.
 10. Digitální podpisy - MD5,SHA-1, RSA, DSA.
 11. Výměna klíčů pomocí PKI. Standard X.509v3.
 12. Vytváření sítí IPSec VPN.
 13. Praktická zkouška. Závěrečný teoretický test.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů).
 • Zkouška z praktických dovedností (max. 20 bodů).
 • Teoretický písemný test (max. 20 bodů).
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu/předmětu musí student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku na min. 80%.

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování všech laboratorních cvičení.
 • Získání minimálně poloviny bodů z každé aktivity.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MSK, libovolný ročník, povinně volitelný skupina B
Nahoru