Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Administrace databázového systému Oracle

IOD Ak. rok 2011/2012 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Architektura systému Oracle 11g, instalace systému, konfigurace systému, role správce a prostředky pro administraci, správa fyzického a logického prostoru, správa uživatelů, řízení přístupu a bezpečnost, zálohování a obnova, sledování výkonu, proaktivní a reaktivní ladění systému, prostředky ASM, prostředí aplikačního klastru.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

13 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

35 půlsemestrální test, 65 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)

Cvičící

Ráb Jaroslav, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí správě databázového systému Oracle 11g. Aktivně se naučí pracovat na reálném systému a scénářích konfigurace a řešení problémů, které se vyskytují v praxi. Student se seznámí se důležitými vlastnostmi běžných operačních systémů z pohledu souborového systému, které se používají pro provoz databázového systému Oracle. Získané znalosti umožňují studentovi složit certifikační zkoušku Database 11g Administrator Certified Associate.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Student bude schopný provést instalaci, konfiguraci a správu databázového systému Oracle 11g.

Cíle předmětu

Porozumět architektuře a službám databázového systému Oracle 11g. Seznámit se s principy administrace databázového systému, správě fyzických a logických datových struktur. Získat znalosti pro provoz databázových systémů v prostředích 24/7 včetně řešení zálohy a obnovy dat v případě výpadku systému. Získat přehled o zabezpečení systému a řízení přístupu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost práce v UNIXovém operačním systému. Znalost jazyka SQL a PL/SQL v rozsahu předmětu IDS.

Literatura referenční

 • Bob Bryla, Kevin Loney. Oracle Database 11g DBA Handbook. McGraw Hill, 2007. ISBN 0071496637
 • Robert Freeman, Matthew Hart. Oracle RMAN 11g BAckup and Recovery. McGraw Hill, 2010. ISBN 0071628606

Osnova přednášek

 1. Úvodní informace: Osnova a cíle předmětu, organizace výuky v laboratoři, prostředí pro laboratoře. Architektura systému Oracle 11g: Procesy na pozadí, serverové procesy, systémová globální paměť, správa paměti, přehled fyzické vrstvy.
 2. Instalace systému, konfigurace systému: definice Oracle home, Oracle Inventory, Oracle Universal Installer, interaktivní a automatická instalace systému, konfigurační nástroje DBCA a NETCA.
 3. Role správce a prostředky pro administraci: Úlohy správce systému, architektura Enterprise Manageru, SQL příkazy pro správu, spouštění a ukončení instance databáze.
 4. Přehled databázových objektů: Tabulky, pohledy, indexy a jejich organizace, materializované pohledy, programové objekty, vlastnosti těchto objektů.
 5. Správa fyzického prostoru databáze: Vlastnosti a struktura datových souborů, žurnálu, řídicího souboru databáze, autentizace správců databáze.
 6. Správa logického prostoru databáze: Tabulkové prostory, segmenty, extenty a datové bloky, souvislost SGA paměti s fyzickými a logickými strukturami databáze.
 7. Správa uživatelů, řízení přístupu a bezpečnost: Schéma a jeho vlastnosti, profil uživatele, autentizace uživatele, zajištění bezpečnosti a řízení přístupu k objektům a systémovým operacím, auditování.
 8. Zálohování systému: Typy záloh (hot a cold), archivní a nearchivní režim databáze, přehled zálohovacích zařízení, RMAN (Recovery Manager) a jeho jazyk.
 9. Obnova systému: Typy výpadků systémů, technologie snapshotů, obnova systému po výpadku, obnova do posledního stavu nebo do určitého časového bodu.
 10. Sledování výkonu: Prostředky Enterprise Manageru pro sledování výkonu, koncepce AWR snapshotů, ASH.
 11. Proaktivní a reaktivní ladění systému: Reakce na změnu chování systému, prevence proti změně v chování systému, SQL Advisor, Access Advisor, implementace doporučení.
 12. Prostředky ASM (Automatic Storage Management): Koncepce ASM, diskgroups, failgroups, prostředky pro správu ASM instance, požadavky na fyzické úložiště.
 13. Prostředí aplikačního klastru (Clusterware, Oracle RAC): Představení technologie zajišťující vysokou dostupnost a odezvu systému, koncepre Oracle HA, instance databáze v prostředí Oracle RAC.

Osnova počítačových cvičení

 1. Úvodní cvičení: Seznámení s laboratoří, prostředí pro virtualizaci, způsob hodnocení a odevzdání projektů.
 2. Instalace a konfigurace systému Oracle 11g v UNIXovém operačním systému.
 3. Správa systému: Enterprise Manager, konfigurace Listeneru.
 4. Práce s databázovými objekty: Typy objektů v databázi, funkcní rozšíření databáze.
 5. Správa fyzického prostoru databáze: Zrcadlení řídicího souboru databáze a žurnálu, datové soubory.
 6. Správa logického prostoru databáze: Vytvoření a modifikace tabulkových prostorů, správa SGA a PGA paměti.
 7. Správa uživatelů, řízení přístupu a bezpečnost: Vytvoření a modifikace uživatelů, přidělování a odebírání systémových a objektových práv uživatelům a rolím.
 8. Zálohování systému: Zálohování prostřednictvím Enterprise Manageru a RMANu, skriptovací jakyk RMANu.
 9. Obnova systému: Obnova systému po výpadku v prostředí Enterprise Manageru a RMANu, snapshoting, vlastnost MTTR, obnova instance.
 10. Sledování výkonu, proaktivní a reaktivní ladění systému: Koncepce advisorů, sledované vlastnosti systému, autoladění.
 11. Prostředky ASM: Migrace do ASM, správa ASM úložiště.
 12. Prostředí aplikačního klusteru: Instalace, správa.
 13. Rezerva, náhradní cvičení.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Instalace a příprava UNIXového operačního systému pro databázi Oracle 11g.
 2. Instalace a základní konfigurace databáze Oracle 11g.
 3. Plán pro zálohu databáze a její realizace. Řešení výpadku databáze, obnova ze zálohy, řešení uživatelské chyby.
 4. Migrace fyzického prostoru databáze v souborovém systému do ASM.

Průběžná kontrola studia

 • Vypracované a odevzdané projekty.
 • Prezentace třetího projektu.
 • Závěrečný test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru