Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Praktické aspekty vývoje software

IVS Ak. rok 2010/2011 letní semestr 5 kreditů

Základní koncepty použití unixové filosofie při vlastním programování, role testování kódu a vývoj řízený testy, vytváření komponentově orientovaného kódu, odhalování výkonnostních problémů, distribuovaná správa verzí, možnosti paralelizace výpočtů, zpracování velkých objemů dat, praktické zkušenosti vývojářů z firem.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

30 půlsemestrální test, 70 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Mrnuštík Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Polok Lukáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Schmidt Marek, Ing. (UPGM FIT VUT)
Šperka Svatopluk, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s moderními přístupy k vývoji software, po úspěšné zvládnutí předmětu se budou lépe schopni začlenit do týmů pracujících nad společným kódem, budou moci demonstrovat znalosti nástrojů usnadňujících vznik výkonného a správně dokumentovaného kódu, stejně jako aplikací, které budou odpovídat potřebám koncových uživatelů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí řešit projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských nástrojů, které se používají v reálném prostředí softwarových týmů.

Cíle předmětu

Poznat praktické aspekty vývoje programového vybavení v týmu, porozumět principům aplikací, které usnadňují vytváření a dokumentování projektů skládajících se z komponent, seznámit se možnostmi snadného prototypování grafických uživatelských rozhraní, pochopit předpoklady vzniku úspěšného svobodného software a měření upotřebitelnosti.

Prerekvizity

Osnova přednášek

 1. Úvod, motivace, základní pojmy, organizace předmětu
 2. Praktická aplikace unixové filosofie při programování
 3. Role testů při vývoji software
 4. Odhalování chyb, profiling, debugging
 5. Identifikace existujících komponent, využívání knihoven dostupných na různých platformách, programy pro sestavování jako samodokumentující prostředí
 6. Generování programové dokumentace z kódu
 7. Systémy pro distribuovanou správu verzí, GIT
 8. Návrh uživatelských rozhraní, zážitky uživatelů
 9. Měření upotřebitelnosti
 10. Urychlování výpočtů, možnosti paralelizace
 11. Využívání alternativních paradigmat programování
 12. Přednáška pozvaných expertů z firemní praxe
 13. Prezentace výsledků projektů

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Definice testů (20 bodů)
 2. Identifikace výkonnostních problémů (15 bodů)
 3. Vytváření maket (20 bodů)
 4. Kód gramotného programátora - "literate programming" (15 bodů)

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test (30 bodů)
 • Projekty (celkem 70 bodů)

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 50 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru