Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Síťové aplikace a správa sítí

ISA Ak. rok 2005/2006 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Konfigurace síťové rozhraní. Programování síťových aplikací. Adresace, překlady adres, konfigurace DNS, DHCP a NAT. Poštovní služby - email, news, správa poštovních aplikací. Souborové, datové a adresářové služby. Tiskové služby. Návrh sítí LAN a WAN. Nastavení a správa sítí. Sledování výkonu, zajištění kvality služeb. Bezpečnost počítačových sítí. Základy IP telefonie. Protokol IPv6.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 6 hod. laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

65 zkouška, 20 laboratoře, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti umí nakonfigurovat připojení počítače k sítí. Mají přehled o základních službách a jsou schopni je administrovat - DNS, DHCP, poštovní služby a další. Jsou schopni naprogramovat síťové aplikace komunikující přes TCP/IP. Umí vyhledávat ve standardech a používat k řešení projektu. Znají a  umí používat základní prostředky pro správu sítí.  

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními síťovými službami a příslušnými protokoly. Kurz kromě obecných základů obsahuje i konkrétní řešení tak, aby byl student schopen spravovat síťové aplikace. Součástí kurzu je programování síťových aplikací pomocí BSD sockets a praktická výuka v laboratoři.     

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyku C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové vysílání, síťová maska, CIDR).

Literatura studijní

 • Texty přednášek v elektronické podobě.

Literatura referenční

 • C. Hunt: TCP/IP Network Administration. O'Reilly Press, 2002.
 • J.F. Kurose, K.W. Ross: Computer Networking: A Top-Down Approach Featuring the Internet, Adison-Wesley, 2003.
 • W.R. Stevens, B. Fenner, A.M. Rudoff: UNIX Network Programming. The Sockets Network API, Addison-Wesley, 2004.
 • RFC

Osnova přednášek

 • Úvod. Přehled TCP/IP, adresování.
 • Programování síťových aplikací TCP/IP - formální popis aplikací, multicast, neblokující schránky.
 • Typy adres, jejich přidělování a správa. Služby DNS, DHCP a NAT.
 • Poštovní služby - architektura elektronické pošty, bezpečnost. Listové služby, NetNews.
 • Adresářové služby - X.500, LDAP, Active Directory. Autentizace uživatelů.
 • Souborové systémy NFS, AFS. Datové služby FTP, TFTP, Samba. Tiskové služby LPR.
 • Hlasové služby - technologie VoIP, IP telefonie.
 • Vytváření sítí LAN a WAN. Nastavení a správa sítí - SNMP, ICMP a RMON.
 • Zajištění kvality služeb, sledování výkonu.
 • Zabezpečení počítačové komunikace - privátní sítě VPN, certifikace, seznamy ACL.
 • Počítačové sítě v praxi.
 • Protokol IPv6 - formát, adresování, směrování. ICMPv6, DHCPv6.
 • Trendy počítačových sítí. Shrnutí kurzu.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Adresování - konfigurace DHCP, DNS a NAT.
 2. Zabezpečená komunikace - SSH, stunel, pgp. Vytváření VPN spojení. Testování bezpečného spojení.
 3. Směrování - konfigurace směrovačů. Vytváření WAN sítě. Testování spolehlivosti spojení.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Implementace aplikace na bázi architektury klient/server.

Průběžná kontrola studia

Vypracování projektu (15 bodů), aktivní účast na laboratorních cvičeních, vypracování  protokolů (7+7+6 bodů).

Kontrolovaná výuka

Vypracování projektu a protokolů z laboratorních cvičení.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 17 bodů během semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru