Detail předmětu

Dynamické jazyky

DJA Ak. rok 2011/2012 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

K programování dynamických a adaptivních programových systémů musí programovací jazyky podporovat přístup k jejich vlastní struktuře a sledování jejich chování (tato schopnost se nazývá "reflexe"). Kromě toho musí umožnit dynamickou modifikaci jak struktury, tak i chování. LISP a Smalltalk jsou typickými dynamickými jazyky. Předmět se zabývá objektovou orientací v programovacích jazycích, operačních a databázových systémech, vlivem Smalltalku na vývoj objektově orientovaných technologií, seznamuje s čistě objektově orientovanými dynamickými jazyky a systémy Smalltalk a Self. Dále jsou prezentovány architektury a principy implementace systémů typu Smalltalk, v neposlední řadě pak jejich aplikace v rychlém prototypování.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 6 hod. pc laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost používat čisté objektově orientované jazyky typu Smalltalk a jejich dynamické vlastnosti.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Vhled do obecných principů čisté objektové orientace a přehled o možnostech aplikací těchto pricipů v různých oblastech.

Cíle předmětu

Seznámit s podstatou a možnostmi dynamických jazyků. Seznámit s kořeny čisté objektové orientace v podobě dynamického jazyka a systému Smalltalk, seznámit s architekturou dynamických objektově orientovaných systémů a s možnostmi jejich aplikací.

Literatura studijní

 • Janoušek, V.: Dynamické jazyky, WWW, 2006

Literatura referenční

 • Goldberg, A., Robson, D.: Smalltalk-80: The Language, Addison Wesley, 1989, ISBN 0-201-13688-0
 • LaLonde, W. Pugh, J.: Inside Smalltalk, Vol. 1, Prentice Hall, 1990, ISBN: 0134684141
 • Guzdial, M.: Squeak, Prentice Hall, 2001, ISBN 0-13-028028-3

Osnova přednášek

 1. Objektová orientace v programovacích jazycích, operačních a databázových systémech.
 2. Kořeny Smalltalku: LISP a Simula 67. Čistá objektová orientace.
 3. Jazyk a systém Smalltalk - čistá objektová orientace založená na třídách.
 4. Jazyk a systém Self - beztřídní čistá objektová orientace.
 5. Perzistence v objektově orientovaných systémech.
 6. Programovací techniky.
 7. Architektura systémů typu Smalltalk.
 8. Principy implementace systémů typu Smalltalk.
 9. Reflektivita, principy otevřených implementací.
 10. Distribuované programování v systémech typu Smalltalk.
 11. Interoperabilita, tvorba heterogenních programových systémů.
 12. Objektově orientované modelování a prototypování, reprezentace znalostí.
 13. Ostatní dynamické jazyky.

Osnova počítačových cvičení

 • Jazyk a systém Smalltalk, použití interaktivního vývojového prostředí.
 • Jazyk a systém Self, použití interaktivního vývojového prostředí.
 • Vybrané programovací techniky.

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Jednoduchá aplikace implementovaná v dynamickém jazyce.

Průběžná kontrola studia

Projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru