Detail předmětu

Aplikované evoluční algoritmy

EVO Ak. rok 2011/2012 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Multikriteriální optimalizační problémy, standardní metody a stochastické evoluční algoritmy (EA), simulované žíhání (SA). Evoluční strategie (ES) a genetické algoritmy (GA). Nástroje rychlého prototypování. Representace problémů grafovými modely. Evoluční algoritmy v inženýrských aplikacích zejména v syntéze a fyzickém návrhu číslicových obvodů, umělé inteligenci, zpracování signálů, rozvrhování činnosti multiprocesorových systémů a v komerčních aplikacích.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 8 hod. pc laboratoře, 18 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 18 půlsemestrální test, 8 laboratoře, 23 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Petrlík Jiří, Ing. (UPSY FIT VUT)
Pospíchal Petr, Ing. (UPSY FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost formulovat řešený problém tak, aby mohl být řešen prostředky evolučního programování. Znalost metodiky pro rychlé prototypování evolučního optimalizátoru s využitím GA knihoven a existujících návrhových systémů.

Cíle předmětu

Získat přehled o moderních optimalizačních technikách a evolučních algoritmech pro řešení složitých, vesměs NP úplných problémů. Seznámit studenty s programovými nástroji pro rychlé prototypování evolučních algoritmů a naučit řešit vybrané složité úlohy z inženýrské praxe.

Literatura studijní

 • Kvasnička V., Pospíchal J., Tiňo P.: Evoluční algoritmy. Vydavatelství STU Bratislava, 2000, str. 215, ISBN 80-227-1377-5

Literatura referenční

 • Dasgupta D., Michalewicz Z.: Evolutionary algorithms in engineering applications. Springer Verlag, Berlin, 1997, ISBN 3-540-62021-4.
 • Back, J: Evolutionary algorithms, theory and practice, New York, 1996.
 • EIBEN, A. E., SMITH, E.: Introduction to Evolutionary Computing (Natural Computing Series). Springer Verlag, November, 2003, 299 s., ISBN 3540401849.

Osnova přednášek

 • Evoluční algoritmy, teoretické základy, základní rozdělení (GA, EP, GP, ES). 
 • Genetické algoritmy (GA), struktura, teorie schémat.
 • Genetické algoritmy využívající diploidy a messy-chromozómy. Specifické operátory křížení.
 • Evoluční strategie (parametry úlohy a řídící parametry).
 • Evoluční programování, Horolezecké algoritmy, Simulované žíhání.
 • Genetické programování (princip, symbolická regrese).
 • Evoluční algoritmy s pravděpodobnostními modely (EDA - estimation of distribution algorithm).
 • Varianty EDA algoritmů, UMDA, BMDA a BOA. Bayesovská síť a její konstrukce.
 • Techniky pro multikriteriální a multimodální úlohy. Selekce a obnova populace.
 • Dynamické optimalizační úlohy.
 • Nová evoluční paradigmata: imunitní systémy, SOMA.
 • Diferenční evoluce a hejnové modely.
 • Inženýrské úlohy a evoluční algoritmy.

 

Osnova laboratorních cvičení

 • Využiti GA knihoven typu GAlib I.
 • Využiti GA knihoven typu GAlib II
 • Genetické  programování v Javě.
 • Ilustrace činnosti programu BMDA

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Program pro optimalizaci zadaného problému na bázi evolučních algoritmů.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální a finální test, projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru