Detail předmětu

Grafická uživatelská rozhraní v Javě

GJA Ak. rok 2011/2012 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Vývoj programovacího jazyka Java, virtuální stroj, základy objektově orientovaného jazyka Java, druhy aplikací v Javě (samostatná aplikace/applet/servlet), základní knihovny (java.lang, java.io, java.util), knihovny javax.swing, mechanismus událostí v Javě, mechanismy práce s obrazem a zvukem, tvorba aplikací, tvorba appletů, tvorba JavaBeans, nástroje pro programování GUI, síťové služby (java.net), tvorba síťových aplikací, tvorba pokročilých webových aplikací pomocí J2EE, sestavování a testování aplikací.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 39 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)

Cvičící

Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studneti se seznámí s principy a historií vývoje jazyka Java. Naučí se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámí se i s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučí se též odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích. Seznámí se s moderními technologiemi pro tvorbu webových aplikací J2EE.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.

Cíle předmětu

Seznámit se s principy a historií vývoje jazyka Java. Naučit se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámit se s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučit se odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích. Seznámit se s moderními technologiemi pro tvorbu webových aplikací J2EE.

Literatura studijní

 • Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
 • Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
 • Flanagan, D.: Programování v jazyce Java (První vydání), ISBN: 80-85896-78-8, Computer Press 1997
 • Eckel, B.: Myslíme v Jazyku Java, ISBN 80-247-9010-6, Grada 2001

Literatura referenční

 • Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
 • Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
 • Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997

Osnova přednášek

 1. Vývoj programovacího jazyka Java. Virtuální stroj.
 2. Základy objektově orientovaného jazyka Java. Druhy aplikací v Javě (samostatná aplikace/applet/servlet).
 3. Mechanismus výjímek v Javě.
 4. Základní knihovny (java.lang, java.io, java.util).
 5. Práce s více vlákny.
 6. Mechanismy práce s obrazem a zvukem.
 7. Mechanismus událostí v Javě.
 8. Knihovny javax.swing.
 9. Nástroje pro tvorbu GUI, tvorba aplikací a appletů.
 10. Java EE.
 11. JavaServer Faces.
 12. Google Web Toolkit.
 13. Sestavování a testování aplikací.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Řešení individuálních projektů v průběhu celého kursu.

Průběžná kontrola studia

 Půlsemestrální test, individuální projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru