Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Počítačové komunikace a sítě

IPK Ak. rok 2011/2012 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Koncepce Internetu a model Internetu. Referenční model ISO/OSI. Protokoly TCP, UDP, IP. Adresování v počítačových sítích (lokální a Internet). Směrování v Internetu. Multicasting v Internetu. Přepínání a přepínače. Principy spolehlivého přenosu dat. Propojování sítí. Vícenásobný přístup. Správa chyb. Komunikační služby a protokoly. Bezdrátové a mobilní sítě a protokoly.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 4 hod. laboratoře, 9 hod. projekty

Bodové hodnocení

65 zkouška, 9 půlsemestrální test, 6 laboratoře, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí a získá informovanost o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích. Student se naučí pracovat s RFC dokumenty, které detailně popisují specifikaci komunikačních protokolů. Student se naučí implementovat komunikační protokoly, které splňují specifikace uvedené v RFC dokumetech.

Cíle předmětu

Porozumět základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí; být informován o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kódy pro prezentaci dat, Hammingova vzdálenost. Programovací jazyk C/C++.

Literatura studijní

 1. Halsall F.: Data Communications, Computer Networks and Open Systems. Addison-Wesley, 1996.
 2. Puzmanova, R.: Routing and Switching, Time of Convergence?. Addison-Wesley, 2003.
 3. RFC

Literatura referenční

 1. Kurose J.F., Ross K.W.: Computer Networking, A Top-Down Approach Featuring the Internet. Addison-Wesley, 2003.

Osnova přednášek

 1. Úvod do počítačových sítí
 2. Aplikační vrstva a protokoly.
 3. Programování BSD schránek
 4. Transportní vrstva, protokoly UDP/TCP, spolehlivý přenos.
 5. Síťová vrstva, IPv4 a IPv6 protokol, adresování.
 6. Směrování I.
 7. Směrování II.
 8. Multicast v Internetu.
 9. Linková vrstva a protokoly.
 10. WLAN, WAN technologie.
 11. Bezpečnost
 12. Rychlé sítě. Protokoly pro QoS.
 13. Peer-to-peer sítě.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Dva projekty zaměřené na TCP/IP komunikaci.
 2. Dvě laboratorní cvičení s úlohou.

Průběžná kontrola studia

 • Opravený projekt - 4 bodů
 • Opravený projekt - 6 bodů
 • Opravený projekt - 10 bodů
 • Laboratorní cvičení s úlohou - 3 bodů
 • Laboratorní cvičení s úlohou - 3 bodů
 • Průběžné testy v rámci přednášek - 9 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 65 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou 3 projekty, 2 laboratoře s úlohou, 3 průběžné testy a závěrečná zkouška. Laboratoře jsou bez možnosti náhrady termínu. Závěrečná zkouška má dva náhradní termíny. Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 15 bodů za hodnocení v průběhu semestru.
Nahoru