Detail předmětu

Principy programovacích jazyků a OOP

IPP Ak. rok 2011/2012 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět nabízí základní klasifikaci programovacích jazyků s podrobnějším představením imperativních a deklarativních jazyků. V rámci imperativních jazyků budou představeny nestrukturované jazyky, blokově a modulárně strukturované jazyky i objektové paradigma. Úvod do funkcionálních a logických jazyků bude přednesen v rámci deklarativních jazyků. Budou též zmíněny teorie ležící v základu těchto paradigmat. Studenti budou také obeznámeni se způsoby zpracování jednotlivých typů programovacích jazyků.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Čermák Martin, Ing. (UIFS FIT VUT)
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Květoňová Šárka, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Vrábel Lukáš, Ing. (UIFS FIT VUT)
Zemek Petr, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou schopni rozlišovat typy a úroveň programovacích jazyků a orientovat se v problematice jak uživatelského zvládnutí daného paradigmatu, tak v problematice analýzy, či překladu daného typu programovacího jazyka.

Cíle předmětu

Zvládnutí: orientace v programovacích jazycích, jednotlivých programovacích paradigmat, nároků na zpracování jednotlivých typů jazyků.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Formální jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty; překlady/analýza formálních jazyků. Zaměření na regulární a bezkontextové jazyky a jejich modely, gramatiky, automaty a zpracování.

Literatura studijní

 • Texty přednášek v elektronické podobě
 • Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - I, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP I, VUT FIT, 2006
 • Křivka, Z., Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - II, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP II, VUT FIT, 2008
 • Kolář, D.: Principy programovacích jazyků a objektově orientovaného programování - III, studijní opora pro kombinované studium, modul IPP III, VUT FIT, 2006

Literatura referenční

 • Sebesta R.W.: Concepts of Programming Languages, 4th edition, ADDISON-WESLEY, 1999, ISBN 0-201-38596-1
 • MacLennan, B.J.: Principles of Programming Languages: Design, Evaluation, and Implementation (3rd Edition). Oxford University Press, 1999.

Osnova přednášek

 • Úvodní vymezení pojmů a problematiky
 • Úvod do imperativních jazyků - nestrukturované programovací jazyky
 • Blokově strukturované jazyky
 • Modulární jazyky
 • Objektově orientované jazyky
 • Některé zvláštnosti objektově orientovaných jazyků
 • Srovnání imperativních programovacích jazyků a paradigmat
 • Úvod do deklarativních jazyků - lambda kalkul
 • Funkcionální jazyky
 • Logické programovací jazyky
 • Další typy deklarativních jazyků, srovnání
 • Hlavní rozdíly v práci a implementaci u imperativních a deklarativních jazyků
 • Shrnutí tématu, diskuze navazujících předmětů

Osnova ostatní - projekty, práce

Jednoduchý program, či programy/skripty psané v zadaném jazyce spolu s odpovídající dokumentací.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín - 20 bodů.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanovených termínech - 20 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Půlsemestrální zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi mohou být jak větné, tak volbou 1 z N, či kombinace obou, neexistuje náhradní/opravný termín. (20 bodů)
 • Vypracování projektů - 1 projekt (implementace jednoho či více programů, dle zadání) s příslušnou dokumentací. (20 bodů)
 • Závěrečná zkouška - písemně, formou testu, kde odpovědi mohou být jak větné, tak volbou 1 z N, či kombinace obou, 2 opravné termíny. (60 bodů - pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body, v opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.)

Podmínky zápočtu

Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tj. 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrální zkoušky, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, povinný
Nahoru