Detail předmětu

Síťové aplikace a správa sítí

ISA Ak. rok 2011/2012 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Konfigurace síťové rozhraní. Pokročilé programování síťových aplikací. Vyhledávání informací o počítači v DNS a Whois, použití informací z DNS.  Sdílení dat po síti - síťové operační systém NFS a Samba. Zabezpeční sítí - filtrování a klasifikace paketů. Vytváření VPN sítí, technologie IPSec. Multimediální komunikace, videokonference. IP telefonie. Zajištění kvality přenosu. Prostředky pro správu sítí. Měření provozu na síti. Modelování a simulace síťového provozu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 6 hod. laboratoře, 20 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 24 půlsemestrální test, 21 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Grégr Matěj, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Halfar Patrik, Ing. (UIFS FIT VUT)
Pápai Michal, Ing. (UIFS FIT VUT)
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)
Veselý Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti umí připojení počítač k sítí, nastavit základní služby, sledovat provoz, vyhledat a opravit případné chyby. Jsou schopni naprogramovat vlastní síťovou aplikaci. Mají přehled o moderních síťových aplikacích pro přenos souborů, hlasu, videa. Znají a  umí používat základní prostředky pro správu sítí. Dokážou vytvořit bezpečné spojení přes internet, zabezpečit připojení počítač.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s moderními síťovými službami a nástroji pro správu a řízení síťového provozu. Součástí předmětu je programování síťových aplikací pomocí BSD sockets a praktická výuka v laboratoři.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix, Windows.
 • Programování v jazyce C.
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině (standardy, RFC dokumenty).
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Činnost protokolů linkové a síťové vrstvy.
 • Znalost adresování (typy adres, třídy IP adres, všesměrové vysílání, síťová maska, CIDR).
 • Znalost protokolu IPv6.

Literatura studijní

 • Texty přednášek v elektronické podobě.
 • Studijní texty k přednáškám dostupné v IS.

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Architektura sítí, adresování, testování.
 2. Pokročilé programování síťových aplikací TCP/IP - konkurentní server, neblokující schránky. Broadcast a multicast. Přístup k linkové vrstvě.
 3. Modelování a simulace síťového provozu. OMNeT++.
 4. Systém DNS. Vyhledávání informací o počítači - databáze DNS, Whois. Záznamy DNS. Zabezpečení DNS.
 5. Adresářové služby. Architektura LDAP. Komunikace, použití.
 6. Souborové služby. Komunikace RPC. Síťový souborový systém NFS. Samba.
 7. Klasifikace paketů a filtrování, firewally.
 8. Virtuální privátní sítě VPN, architektura IPSec.
 9. Multimediální přenosy, videokonference. Protokoly RSTP, RTP, RCTP.
 10. Hlasové služby - VOIP, architektura, kódování. Signalizační protokoly SIP, H.323.
 11. Zajištění kvality služeb - IntServ, DiffServ, RSVP.
 12. Prostředky pro správu sítí - ICMP, SNMP, RMON, Syslog.
 13. Sledování toku dat pomocí NetFlow.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Vytváření lokální sítě pro IPv6.
 2. Překlad NAT64, zabezpečení DNSSEC.
 3. Připojení k Internetu IPv6 pomocí služby Teredo, zabezpečení IPSec.

Osnova ostatní - projekty, práce

Implementace aplikace na bázi architektury klient/server pro IPv6.

Průběžná kontrola studia

Vypracování projektu (21 bodů), aktivní účast na laboratorních cvičeních, průběžné testy v laboratořích (8+8+8 bodů).

Kontrolovaná výuka

Vypracování projektu, aktivní účast na laboratorních cvičeních, průběžné testy na cvičeních.
Pro složení semestrální zkoušky je nutné získat nejméně 20 bodů ze zkoušky. V opačném případě je zkouška hodnocena body 0.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno získáním alespoň 20 bodů během semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru