Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Praktické aspekty vývoje software

IVS Ak. rok 2011/2012 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Základní koncepty použití unixové filosofie při vlastním programování, role testování kódu a vývoj řízený testy, vytváření komponentově orientovaného kódu, odhalování výkonnostních problémů, distribuovaná správa verzí, možnosti paralelizace výpočtů, zpracování velkých objemů dat, praktické zkušenosti vývojářů z firem.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

30 půlsemestrální test, 70 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kouřil Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Materna Zdeněk, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Mrnuštík Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Polok Lukáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT)
Šperka Svatopluk, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s moderními přístupy k vývoji software, po úspěšné zvládnutí předmětu se budou lépe schopni začlenit do týmů pracujících nad společným kódem, budou moci demonstrovat znalosti nástrojů usnadňujících vznik výkonného a správně dokumentovaného kódu, stejně jako aplikací, které budou odpovídat potřebám koncových uživatelů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí řešit projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských nástrojů, které se používají v reálném prostředí softwarových týmů.

Cíle předmětu

Poznat praktické aspekty vývoje programového vybavení v týmu, porozumět principům aplikací, které usnadňují vytváření a dokumentování projektů skládajících se z komponent, seznámit se možnostmi snadného prototypování grafických uživatelských rozhraní, pochopit předpoklady vzniku úspěšného svobodného software a měření upotřebitelnosti.

Prerekvizity

Literatura studijní

 • Ken Schwaber, Mike Beedle: Agile Software Development with Scrum. Addision-Wesley, 2002.
 • S. A. Babkin: The Practice of Parallel Programming. Create Space, 2010. https://www.createspace.com/3438465

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Úvod, praktická aplikace unixové filosofie při programování
 2. TDD (Test-Driven Development) a jeho použití při vývoji v týmu
 3. Identifikace existujících komponent, využívání knihoven dostupných na různých platformách, programy pro sestavování
 4. IDE, sestavení a nasazení programů
 5. Generování programové dokumentace z kódu, plánování, sdílení dat v týmu
 6. Systémy pro distribuovanou správu verzí, GIT
 7. Odhalování chyb, profiling, debugging
 8. Uživatelská rozhraní
 9. Půlsemestrální test
 10. Paradigmata programovacích jazyků
 11. Přednáška pozvaných expertů z firemní praxe
 12. Urychlování výpočtů, možnosti paralelizace
 13. Prezentace výsledků projektů

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Definice testů (17 bodů)
 2. Individuální projekt zaměřený na git, knihovny, make, debugging, profiling a dokumentaci (23 bodů)
 3. Projekt zaměřený na spolupráci v týmu (30 bodů)

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test (30 bodů)
 • Projekty (celkem 70 bodů)

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 50 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru