Detail předmětu

Kreativní grafika

KRG Ak. rok 2011/2012 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Úvod do kreativní grafiky, stručná historie počítačového umění ve světě i doma, vektorové editory obrazu a jejich funkční možnosti, esteticky produktivní periodické funkce, atraktory, geometrické substituce, výtvarné algoritmy s náhodnými parametry, rastrové editory obrazu a jejich funkční možnosti, fraktální grafika, 3D řezy kvaternionů, Lindenmayerovy přepisovací gramatiky, systémy afinních transformací, mozaiky periodické, neperiodické a aperiodické, dekorativní uzly (topologie, grafy), výtvarné zpracování rastrového obrazu, speciální kresebné a rytecké techniky (NPR algoritmy), editory pro modelování 3D scény, praktické použití vybraných editorů, editory textu, kombinace editorů při tvorbě obrazu, budoucnost kreativní grafiky.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

13 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

40 půlsemestrální test, 60 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí historii a současnosti grafických nástrojů pro tvorbu dokumentů. Seznámí se s principy, datovými modely, formáty dat a ovládáním vybraných grafických nástrojů. Naučí se i prakticky pracovat s vybranými nástroji pro tvrobu dokumentů. Seznámí se též s možnostmi rozšiřování grafických nástrojů (pluginy).

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Prohloubení obecné zručnosti při práci s počítačem.

Cíle předmětu

Naučit se historii a současnosti grafických nástrojů pro tvorbu dokumentů. Seznámit se s principy, datovými modely, formáty dat a ovládáním vybraných grafických nástrojů. Naučit se prakticky pracovat s vybranými nástroji pro tvrobu dokumentů. Seznámit se s možnostmi rozšiřování grafických nástrojů (pluginy).

Literatura studijní

 • Spoehr, K.T., Lehmkuhle, S.W.: Visual Information Processing. W. H. Freeman and Co., San Francisco, 1982, ISBN 0716713748
 • Výuková CD k používaným programům (Adobe, Corel, Microsoft)

Literatura referenční

 • Adobe Illustrator Users Manual, Adobe Inc., USA, (každým rokem se aktualizuje)
 • Adobe Photoshop Users Manual, Adobe Inc., USA, (každým rokem se aktualizuje)
 • Adobe Premiere Users Manual, Adobe Inc., USA, (každým rokem se aktualizuje)
 • TrueSpace Users Manual, Caligari, USA, (každým rokem se aktualizuje)
 • Albers, J.: Interaction of Color. Yale University Press, New Haven, 1975, ISBN 0300018460 

Osnova přednášek

 1. Úvod do kreativní grafiky
 2. Stručná historie počítačového umění ve světě i doma
 3. Vektorové editory obrazu a jejich funkční možnosti
 4. Esteticky produktivní periodické funkce, atraktory, geometrické substituce, výtvarné algoritmy s náhodnými parametry
 5. Rastrové editory obrazu a jejich funkční možnosti
 6. Fraktální grafika, 3D řezy kvaternionů, Lindenmayerovy přepisovací gramatiky, systémy afinních transformací
 7. Mozaiky periodické, neperiodické a aperiodické, dekorativní uzly (topologie, grafy), výtvarné zpracování rastrového obrazu
 8. Speciální kresebné a rytecké techniky (NPR algoritmy)
 9. Editory pro modelování 3D scény
 10. Praktické použití vybraných editorů
 11. Editory textu
 12. Kombinace editorů při tvorbě obrazu
 13. Budoucnost kreativní grafiky

Osnova počítačových cvičení

 1. Vektorový editor Adobe Illustrator
 2. Rastrový editor Adobe Photoshop
 3. Editor videosekvencí Adobe Premiere
 4. Editor stránek Adobe PageMaker
 5. Tvorba "pluginů"
 6. Textový editor Microsoft Word

Průběžná kontrola studia

 • Projekt - až 50 bodů
 • Písemná zkouška - až 50 bodů
Nahoru