Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Programování v .NET a C#

IW5 Ak. rok 2011/2012 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládaccí prvky. Grafika. Síťové aplikace: TCP/IP, komunikace TCP, UDP. Síťové služby: přehled ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře, aktivní obsah, XML, integrace do web serveru (IIS 6.0). Web services.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Pokorný Jiří, Ing. (ApS Brno)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.

Cíle předmětu

Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost objektového programování.

Literatura studijní

 • Charles Petzold - Programming Microsoft Windows With C#
 • Simon Robinson - C# Professional Programming
 • Erich Gunnerson - A Programmer's Introduction to C#
 • Programátorské večery na ČVUT, http://avc.sh.cvut.cz/archiv/index.php?id=104&select=Programátorské%20večery

Literatura referenční

 • Damien Watkins - Programming in the .NET Environment
 • http://www.microsoft.com/msdn

Osnova přednášek

 1. Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód.
 2. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody.
 3. Jazyk C#2: dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování.
 4. Jazyk C#3: abstraktní třídy, zprávy, události.
 5. Jazyk C#4: WPF a WinForms, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky.
 6. WPF - styly, zdroje, databinding.
 7. Přístup k vlastnostem operačního systému, Vlákna, Lokalizace a aplikační nastavení.
 8. ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader.
 9. Entity framework, LINQ.
 10. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře.
 11. ASP .NET Aktivní obsah, XML.
 12. Síťové komunikace TCP a UDP, WCF, Web services.
 13. Efektivní vývoj, Unit testing, Dokumentace.

Osnova ostatní - projekty, práce

Celkem 40 bodů ze 100
 1. GUI aplikace
 2. Rozšíření prvního projektu o použití databáze

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Podmínky zápočtu

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru