Detail předmětu

Rétorika

RET Ak. rok 2011/2012 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Schopnost komunikovat bývá občas při výčtu potřebných kvalit technika opomenuta. Přitom právě to, zda a jak dokáže odborník svoje myšlenky i své dovednosti prezentovat, bývá základem jeho úspěchu nebo neúspěchu. Kurs rétoriky seznamuje s praktickými, stylistickými, psychologickými i filosofickými souvislostmi mezilidské komunikace. Součástí výuky jsou ukázky, příklady, cvičení a případové studie.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Získané vědomosti mají být pomocí ke kultivaci ve všech způsobech řečové i písemné komunikace, mají dále prohloubit smysl pro vzájemné pochopení a toleranci v mezilidských vztazích. Kultivovaný projev dodává novou dimenzi k technické odbornosti.

Cíle předmětu

Základním smyslem předmětu je rozvinout schopnost vědomě kultivovat mluvený projev po stránce obsahové i formální, jakož i odstraňovat trému, zlozvyky a jiné obsahové vady a nedostatky.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou vyžadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

Altrichterová, B., Nastuneaková, M.: Rétorika pro každého. Praha : Vydavatelství ČVUT, 1997.

Osnova přednášek

  1. Nesamozřejmost schopnosti sdělovat myšlenky slovy
  2. Rétorika jako umění, zrozené v prostředí řecké demokracie
  3. Klasická stavba řeči
  4. Zhodnocení psychologických a společenských okolností
  5. Řeč těla a gest
  6. Umění přesvědčovat
  7. Eristická dialektika a její triky
  8. Ethos mluveného projevu
  9. Empatie a schopnost naslouchat

Kontrolovaná výuka

Přítomnost na přednáškách.

Podmínky zápočtu

Podmínkou udělení zápočtu je alespoň 80% účast na přednáškách, aktivní přístup k diskusi, zpracování a předložení písemné úvahy na zvolené téma v rozsahu 500-1.000 slov.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru