Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Service Sciences

ISE Ak. rok 2011/2012 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Současný ekonomický růst v sektoru služeb v globální ekonomice nemá žádnou paralelu v historii lidstva z pohledu rychlosti a rozsahu migrace pracovních sil. I největší výrobní firmy mohou sledovat dramatický posun na procentech jejich příjmů, které získávají ze služeb. Potřeba inovací v oblasti servisu, jako inhibitoru dalšího ekonomického růstu, stejně jako růst kvality a produktivity, staví služby do pozice, na které ještě nikdy nebyly. Služby si získávají hlavní pozornost v globální konkurenci, speciálně služby vyžadující velkou znalost v oblasti zvyšování výkonnosti. Výzvou pro inovátory v oblasti služeb je multidisciplinární povaha služeb, integrující technologie, ekonomii, sociální vědy a zákaznické inovace. Služby v oblasti IT jsou integrální součástí celého procesu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Orientovat se v pojmech a postupech užívaných při poskytování IT služeb.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Být schopen správně reagovat na požadavky a úkoly kladené při poskytování služeb v oblasti IT.

Cíle předmětu

Předmět představuje vývoj v oblasti "service science", jako nové multidisciplinární oblasti vědy a výzkumu, a tím nastínil možnosti, které dává více systematický přístup v oblasti inovací v oblasti služeb. Předmět je zaměřen na postupy a řešení uplatňovaná především v oblasti poskytování služeb IT.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Prerekvizity nejsou požadovány.

Literatura studijní

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. IS/IT outsourcing, pojem "services science"
 2. Úvod do IT služeb
 3. Úvod do metodiky ITIL
 4. Správa událostí
 5. Správa problémů
 6. Správa změn
 7. Správa konfigurací
 8. Exkurse a demonstrační cvičení ve vybrané firmě
 9. Správa kapacit
 10. Bezpečnostní služby
 11. Správa dat
 12. Hodnocení poskytování služeb
 13. Další vývoj v oblasti "outsoursing" služeb IT

Podmínky zápočtu

Úspěšné absolvování písemného zápočtového testu (zisk alespoň 10 bodů z 20 možných).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru