Faculty of Information Technology, BUT

Course details

Strategic Management of Information Systems

SRI Acad. year 2011/2012 Winter semester 5 credits

Current academic year

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Credit+Examination (written)

Time span

26 hrs lectures, 4 hrs exercises, 4 hrs pc labs, 18 hrs projects

Assessment points

60 exam, 20 half-term test, 5 exercises, 15 projects

Department

Lecturer

Instructor

Zámečníková Eva, Ing. (DIFS FIT BUT)

Study literature

 • Voříšek, Jiří. Systémová integrace a strategické řízení informačních systémů. Management   Press, 2005.
 • Voříšek, J., Pavelka, J., Vít, M.. Aplikační služby IS/ICT formou ASP - Proč a jak pronajímat informatické služby. 2003. 80-247-0620-2
 • Gála, Pour, Toman: Podniková informatika. Grada Publishing, 2006.
 • Buchalcevová, Metodiky vývoje a údržby informačních systémů, Grada Publishing, 2004.
 • Bébr, R.: Informační systémy pro podporu manažerské práce. Professional Publishing, 2005.
 • Rodryčová, D., Staša, P.: Bezpečnost informací jako podmínka prosperity firmy. Grada Publishing, 2000.
 • Molnár, Z.: Efektivnost informačních systémů. Grada Publishing, 2001.
 • Voříšek, J. - BRUCKNER, T. Outsourcing informačních systémů. 1998. 80-86119-07-6
 • Action Benson, R.J., Bugnitz T.L,Walton, W.B. From Business strategy to IT. 2004.  

Fundamental literature

 • Manuel Laguna, Johan Marklund: Business Process Modeling, Simulation and Design. Prentice Hall, 2004.
 • John K. Halvey and Barbara Murphy Melby. Business Process Outsourcing: Process, Strategies, and Contracts. 2007.

Progress assessment

Mid-term test

Course inclusion in study plans

Back to top