Detail předmětu

Tvorba aplikací pro mobilní zařízení

TAM Ak. rok 2011/2012 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Specifika mobilních zařízení: hardwarová, softwarová omezení, specifika uživatelských rozhraní; přehled a charakteristiky existujících mobilních platforem. Operační systém Windows Mobile: historie, vývoj, verze, možnosti, hardware, podporovaná zařízení, nástroje pro vývoj a distribuci aplikací, pravidla tvorby aplikací, prvky rozhraní, speciální aplikace, .NET Compact Framework, práce s periferními zařízeními, vstup, výstup přehrávání video a audio, ActiveSync a komunikace s PC. Zobrazování 3D scén v prostředí Windows Mobile: OpenGL ES, DirectX, Direct3D - specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení, pojetí, dostupná sada příkazů a objektů, model tvorby aplikace. Operační systém Symbian: specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení, nástroje pro vývoj a distribuci aplikací, pravidla tvorby aplikací, prvky rozhraní, speciální aplikace, přehrávání video a audio. Operační systém Android: specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení, nástroje pro vývoj a distribuci aplikací, pravidla tvorby aplikací, prvky rozhraní, speciální aplikace, přehrávání video a audio. Java - Micro Edition (J2ME): specifikace, standardizace, vývoj, podporovaná zařízení, nástroje pro vývoj a distribuci aplikací, pravidla tvorby aplikací, prvky rozhraní, přehrávání video a audio, přehled knihovních funkcí a tříd. Zobrazování 3D scén v prostředí J2ME: M3G (JSR 184) - historie, specifikace, podporovaná zařízení, přehled knihovních funkcí a tříd; Mascot Capsule - historie, specifikace, podporovaná zařízení, přehled knihovních funkcí a tříd; tvorba 3D aplikací a her, nadstavbové knihovny, znovupoužitelný software.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 9 půlsemestrální test, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Kajan Rudolf, Ing. (UPGM FIT VUT)
Láník Aleš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Mlích Jozef, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Student se seznámí s vlastnostmi současných mobilních zařízení a s principy tvorby aplikací.
 • Student získá přehled o existujících hardwarových platformách a operačních systémech, jejich vzájemném srovnání.
 • Naučí se základy tvorby aplikací v systémech Windows Mobile, Symbian, Android, J2ME.
 • Naučí se základy 3D zobrazování na mobilních zařízeních s využitím OpenGL ES, DirectX/Direct3D, M3G.
 • Student získá přehled možností zobrazování videa a audia na mobilních zařízeních a jejich přenosu a kódování.
 • Student se zaměří na jednu z platforem a v rámci týmu vytvoří aplikaci funkční na zvoleném mobilním zařízení; vytvoří projektovou dokumentaci a projekt obhájí.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

 • Student se naučí vyhledávat informace v angličtině k velice aktuálním technologiím
 • Student se naučí vytvářet projekty v malém týmu
 • Student se naučí prezentaci a obhajobě výsledků v malém projektu
 • Student bude veden ke kreativnímu a inovativnímu návrhu projektu

Cíle předmětu

Seznámit se s vlastnostmi současných mobilních zařízení a s principy tvorby aplikací, získat přehled o existujících hardwarových platformách a operačních systémech, jejich vzájemném srovnání. Naučit se základy tvorby aplikací v systémech Windows Mobile, Symbian, Android, J2ME, naučit se základy 3D zobrazování na mobilních zařízeních s využitím OpenGL ES, DirectX/Direct3D, M3G. Získat přehled možností zobrazování videa a audia na mobilních zařízeních a jejich přenosu a kódování. Zaměřit studenta na jednu z platforem a v rámci týmu vytvořit aplikaci funkční na zvoleném mobilním zařízení; procvičit tvorbu projektové dokumentace a obhajobu projektu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základní znalost tvorby uživatelských rozhraní (předmět ITU).
 • Znalost základů počítačové grafiky a 3D vykreslování s hardwarovou akcelerací (předmět PGR).
 • Znalost objektově orientovaného návrhu aplikací (+ jeden z jazyků C++, C#, Java)
 • Znalost základů operačních systémů (v rozsahu bakalářského studia FIT)

Osnova přednášek

Struktura přednášek ještě není definitivní
1.    Úvod do předmětu a problematiky, organizace předmětu
2.    Operační systém Windows Mobile I
3.    Operační systém Windows Mobile II
4.    OpenGL ES (for Embedded Systems)
5.    Windows Mobile DirectX a Direct3D
6.    Symbian
7.    Android
8.    J2ME (Java - Micro Edition)
9.    J2ME - 3D aplikace a hry
10.    Demonstrační cvičení - Windows Mobile, tvorba uživatelských rozhraní, práce s periferiemi
11.    Demonstrační cvičení - Windows Mobile, tvorba 3D aplikací, her, video, audio
12.    Demonstrační cvičení - Symbian, tvorba uživatelských rozhraní, zobrazování grafiky, audio
13.    Demonstrační cvičení - J2ME, tvorba uživatelských rozhraní, zobrazování grafiky, audio

Osnova ostatní - projekty, práce

Skupinové projekty (cca 4 studenti na projekt) s tvorbou dokumentace a obhajobou, výsledkem projektů budou aplikace funkční na mobilním zařízení zvolené platformy.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální test - 10 bodů
 • Hodnocený projekt s obhajobou - 40 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 50 bodů

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru