Detail předmětu

Teorie sdělování

TSD Ak. rok 2011/2012 zimní semestr 7 kreditů

Aktuální akademický rok

Sdělovací systémy, základní pojmy se zaměřením na digitální modulace. Klasifikace modulačních technik. Diskrétní kódované modulace v základním pásmu. Formáty signálů pro reprezentaci digitálních dat. Intersymbolové interference a jejich potlačování. Diskrétní modulace s nosnými vlnami. Hlavní parametry a geometrická reprezentace modulovaných signálů. Modulace BFSK, BPSK, D-BPSK, MPSK, QPSK, D-QPSK, O-QPSK, pi/4 - QPSK. Modulace CPM (CPFSK, MSK, GMSK). Modulace M-QAM. Modulační formáty s více nosnými vlnami MCM, ortogonální kmitočtový multiplex OFDM. Techniky obnovy referenční nosné vlny a časování symbolů u digitálních modulací.

Garant předmětu

Číž Radim, Ing., Ph.D. (UTKO FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. cvičení, 13 hod. laboratoře, 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 15 půlsemestrální test, 15 laboratoře

Zajišťuje ústav

Ústav telekomunikací (UTKO FEKT VUT)

Přednášející

Číž Radim, Ing., Ph.D. (UTKO FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Znalost principů a typických aplikací moderních technik přenosu sdělovacích a datových signálů.

Cíle předmětu

Prohloubení dosavadních a získání dalších znalostí studentů o současných moderních metodách přenosu sdělovacích a datových signálů v základním a přeloženém pásmu.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti z oblasti přenosu a zpracování elektrických a elektromagnetických signálů.

Literatura studijní

 • Žalud, V.: Moderní radioelektronika, Nakladatelství BEN, 2000. ISBN 80-86056-47-3.
 • Šebesta, V.: Teorie sdělování, Studijní opora, VUTIUM, Brno, 1999.
 • Hsu, H.P.: Analog and Digital Communications, Schaum's Outlines, McGraw-Hill, USA, 1993, ISBN 0-07-030636-2.

Literatura referenční

 • Žalud, V.: Moderní radioelektronika, Nakladatelství BEN, 2000, ISBN 80-86056-47-3.
 • Šebesta, V.: Teorie sdělování, VUTIUM, Brno, 1999.
 • Hsu, H.P.: Analog and Digital Communications, Schaum's Outlines, McGraw-Hill, USA, 1993, ISBN 0-07-030636-2.

Osnova přednášek

 1. Základní pojmy teorie sdělování a přenosu dat.
 2. Sdělovací systémy se zaměřením na digitální modulace. Klasifikace modulačních technik.
 3. Diskrétní kódované modulace v základním pásmu.
 4. Formáty signálů pro reprezentaci digitálních dat. Intersymbolové interference (ISI) a jejich potlačování.
 5. Filtrace digitálních dat. Maximalizace poměru signál-šum.
 6. Diskrétní modulace s nosnými vlnami dvojstavové a vícestavové.
 7. Geometrická reprezentace modulovaných signálů. Hlavní skupiny digitálních modulací.
 8. Modulace BFSK, BPSK, D-BPSK.
 9. Modulace MPSK, QPSK, D-QPSK, O-QPSK, pi/4 - QPSK.
 10. Modulace CPM (CPFSK, MSK, GMSK). Modulace M-QAM.
 11. Modulační formáty s více nosnými vlnami MCM, ortogonální kmitočtový multiplex OFDM.
 12. Techniky obnovy referenční nosné vlny a časování symbolů u digitálních modulací.
 13. Techniky zobrazování signálů diskrétních modulací. Porovnání jednotlivých modulací.

Osnova numerických cvičení

 • Přenosová a modulační rychlost. Signály a jejich spektra.
 • PCM, DPCM, DM.
 • Formáty digitálních dat, vlastnosti v čase a ve spektru.
 • ASK, BFSK, DPSK.
 • Průběžný test. Klíčovací techniky I.
 • Klíčovací techniky II.

Osnova počítačových cvičení

 • Přenos dat v základním pásmu.
 • Modulace BPSK.
 • Čtyřstavové fázové klíčování (QPSK).
 • Modulace MSK a GMSK.
 • Datová komunikace pomocí modemu.
 • Přezkoušení a zápočtové práce.

Průběžná kontrola studia

Průběžná kontrola pracovních sešitů na laboratorních a počítačových cvičeních.
Získatelné body jsou:

 • za průběžný test až 15 bodů,
 • za práci v laboratoři až 15 bodů,
 • zkouška až 70 bodů.

Podmínky zápočtu

Absolvování všech forem praktické výuky. Odevzdání pracovních sešitů v předepsané kvalitě a formě.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru