Detail předmětu

Výtvarná informatika

VIN Ak. rok 2011/2012 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do výtvarné informatiky, počítačová tvorba v kontextuzobecněné estetiky, stručná historie  počítačového umění ve světě i doma, esteticky nosné funkce (periodické funkce, cyklické funkce, spirální křivky, superformule), výtvarné algoritmy s náhodnými parametry (generátory pseudonáhodných čísel s různým rozložením, kombinace generátorů), bezkontextová grafika a výtvarné automaty, geometrické substituce (iterace transformací, graftály),esteticky nosné proporce (zlatý řez v matematice a umění),fraktální grafika (dynamika v komplexní proměnné, 3D řezy kvaternionů, Lindenmayerovy přepisovací gramatiky, křivky vyplňující prostor, iterované systémy afinních transformací, modelování terénu apod.), chaotické atraktory (diferenciání rovnice), matematické uzly (topologie, grafy, prostorové transformace), periodické mozaiky (grupy symetrií, vlysy, rozety, zámkové ornamenty), neperiodické mozaiky (hierarchické, spirální, aperiodické dláždění), exaktní estetika (numerická krása, matematické hodnocení proporcí, kompozice a estetické informace).

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 49 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Staudek Tomáš, Mgr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s principy matematiky a informatiky ve výtvarném umění, seznámí se s příklady aplikovaného počítačového umění, jeho historií, současnými tendencemi i výhledy do budoucna, naučí se praktickým dovednostem z oblasti výtvarné informatiky a dokáží prakticky realizovat výtvarnou tvorbu s pomocí počítače.

Cíle předmětu

Seznámit se s principy matematiky a informatiky ve výtvarném umění, seznámit se s příklady aplikovaného počítačového umění, jeho historií, současnými tendencemi i výhledy do budoucna, naučit se praktickým dovednostem z oblasti výtvarné informatiky a prakticky realizovat výtvarnou tvorbu s pomocí počítače.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Výtvarné cítění, základní matematické znalosti, základní znalosti principů počítačové grafiky.     

Literatura studijní

 • Adams, C. C.: The Knot Book. Freeman, New York, 1994.
 • Barnsley, M.: Fractals Everywhere. Academic Press, Inc., 1988.
 • Emmer, M., ed.: Mathematics and Culture II: Visual Perfection. Mathematics and Creativity. Springer Verlag, 2005.
 • Emmer, M., ed.: The Visual Mind II. The MIT Press, 2005.
 • Glasner, A. S.: Frieze Groups. In: IEEE Computer Graphics & Applications, pp. 78-83, 1996.
 • Moon, F.: Chaotic and Fractal Dynamics. Springer-Verlag, New York, 1990.
 • Ngo, D. C. L et al. Aesthetic Measure for Assessing Graphic Screens.  In: Journal of Information Science and Engineering, No. 16, 2000.
 • Peterson, I.: Fragments of Infinity: A Kaleidoscope of Math and Art.  John Wiley & Sons, 2001.
 • Prusinkiewicz, P., Lindenmayer, A.: The Algorithmic Beauty of Plants.  Springer-Verlag, New York, 1990.
 • Schattschneider, D.: Visions of Symmetry (Notebooks, Periodic Drawings, and Related Work of M. C. Escher). W. H. Freeman & Co., New York, 1990.
 • Sequin, C. H.: Procedural Generation of Geometric Objects. University of California Press, Berkeley, CA, 1999.
 • Spalter, A. M.: The Computer in the Visual Arts. AddisonťWeslley Professional, 1999.
 • Turnet, J. C., van der Griend, P. (eds.): History and Science of Knots.  World Scientific, London, 1995. 

Literatura referenční

 • Bentley, P. J.: Evolutionary Design by Computers. Morgan Kaufmann, 1999.
 • Bruter, C. P.: Mathematics and Art. Springer Verlag, 2002.
 • Deussen, O., Lintermann, B.: Digital Design of Nature: Computer Generated Plants and Organics. X.media.publishing, Springer-Verlag, Berlin, 2005.
 • Grünbaum, B., Shephard, G. C.: Tilings and Patterns. W. H. Freeman, San Francisco, 1987.
 • Lord, E. A., Wilson, C. B.: The Mathematical Description of Shape and Form. John Wiley & Sons, 1984.
 • Kapraff, J.: Connections: The Geometric Bridge Between Art and Science.  World Scientific Publishing Company; 2nd edition, 2002.
 • Livingstone, C.: Knot Theory. The Mathematical Association of America, Washington D.C., 1993.
 • Mandelbrot, B.: The Fractal Geometry of Nature. W. H. Freeman, New York - San Francisco, 1982.
 • Paul, Ch.: Digital Art (World of Art). Thames & Hudson, 2003.
 • Peitgen, H. O., Richter, P. H.: The Beauty of Fractals. Springer-Verlag, Berlin, 1986.
 • Pickover, C. A.: Computers, Pattern, Chaos and Beauty. St. Martin's Press, New York, 1991.
 • Stiny, G., Gips, J.: Algorithmic Aesthetics; Computer Models for Criticism and Design in the Arts. University of California Press, 1978.
 • Todd, S., Latham, W.: Evolutionary Art and Computers. Academic Press Inc., 1992.     

Osnova přednášek

1. Cesty k matematickému umění: Prolínání vědy a umění od historie po současnost

2. Zobecněná estetika: Výtvarné formy matematického umění

3. Výtvarník u počítače: Od analogových oscilogramů k virtuální realitě

4. Estetické funkce I: Od sinu a cosinu k superformuli

5. Estetické funkce II: Generovaná grafika a rytmus algoritmů

6. Estetické proporce: Zlatý řez v matematice, umění a designu

7. Graftály: Systémy větvení a modely forem růstu přírody

8. Fraktály I: Iterované transformace a křivky vyplňující prostor

9. Fraktály II: Od komplexních fraktálů k vyšším dimenzím a chaosu

10. Matematické uzly: Od keltských motivů k algoritmickým sochám

11. Ornamenty a mozaiky I: Symetrie, periodické mozaiky a zámkové ornamenty

12. Ornamenty a mozaiky II: Hierarchické, aperiodické a hyperbolické dláždění

13. Exaktní estetika: Matematické hodnocení tvarů, barev a kompozice     

Osnova počítačových cvičení

Cvičení sledují témata přednášek a jsou vedena formou výtvarné dílny (pro cvičení jsou připraveny ukázkové programy).     

Osnova ostatní - projekty, práce

Letterismus a ASCII art, Digitální improvizace, Generovaná grafika, Kvantování funkcí, Chaotické atraktory, Bezkontextová grafika, Nelineární transformace, Fraktály kvaternionů, Fraktální krajina, Uzlování, Zámkové mozaiky, Islámský ornament, Digitální koláž, Grafický plakát     

Průběžná kontrola studia

Projekty z výtvarné dílny - až 49 bodů

(práce hodnoceny po 5 bodech)
3 body: technická náročnost
2 body: estetická kvalita

Závěrečná zkouška - až 51 bodů

(aplikace pro kreativní grafiku)
15 bodů: originalita myšlenky
20 bodů: programátorská náročnost
15 bodů: kvalita rozhraní

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje přednášky, individuální projekty z výtvarné dílny a závěrečnou zkoušku ve formě vlastní aplikace pro kreativní grafiku. Závěrečná zkouška má dva možné opravné termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru