Detail předmětu

Angličtina: konverzace

JA3 Ak. rok 2011/2012 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Běžná konverzace, idiomy v mluveném jazyce, rozdíly mezi českým a anglickým jazykem, prezentace. Jde o specializovaný nadstavbový předmět.

Garant předmětu

Walek Agata, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Cvičící

Walek Agata, Mgr. (UJAZ FEKT VUT)

Stránky předmětu

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získávají schopnost mluvit plynule anglicky a se sebedůvěrou, zvláště v méně užívaných situacích. Vyučovací hodiny pomohou zvýšit také vnímavost studentů v anglické konverzaci.

Cíle předmětu

Nácvik témat souvisejících s běžnou konverzací.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti a dovednosti nejméně na vyšší úrovni středně pokročilé angličtiny.

Literatura studijní

 • Klippel, F.: Keep Talking. Cambridge University Press, 1984.
 • Nolasco, R.: Conversation. Oxford University Press, 1987.
 • Pracovní listy. UJAZ FEKT.

Osnova numerických cvičení

 1. Úvod do předmětu.
 2. Plánování jednotlivých životních cílů. Hledání nejlepších řešení dané situace.
 3. Schopnost vzájemné komunikace na skupinové dovolené. Výběr nejzajímavějších míst pro zahraniční turisty.
 4. Výběr správné osoby do zaměstnání.
 5. Hodnocení NASA.
 6. Učení hovořit zpaměti. Posuňková řeč.
 7. Způsoby slušného chování. Společenské chování.
 8. Problémy lidí žijících v nové zemi. Ústní pohovor. Dárky a darování.
 9. Názory studentů na zvyky. Názory studentů na rodinný život. Rozhovory o emocích.
 10. Vynálezy. Schopnost vcítit se. Nejdůležitější věci dnešní doby. Nebezpečí budoucnosti.
 11. Osobní zodpovědnost. Konfliktní situace na letišti.
 12. Pozice sekretářky v práci. Plánování krátké dovolené.
 13. Závěrečný ústní pohovor.

Průběžná kontrola studia

Semestrální testy tvoří 40 bodů.
Semestrální zkouška tvoří 60 bodů.
Pro úspěšné absolvování předmětu je pořeba získat zápočet a nejméně 50 % bodů ze všech aktivit.

Kontrolovaná výuka

Vymezení kontrolované výuky a způsob jejího provádění stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 20 bodů z testů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru