Detail předmětu

Zpracování obrazu

ZPO Ak. rok 2011/2012 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do zpracování obrazu, pořizování obrazových dat, bodové, diskrétní plošné transformace obrazu, lineární filtrace obrazu, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace obrazu, nelineární filtrace obrazu, vodoznaky (watermarks), detekce hran, segmentace, analýza pohybu, bezeztrátová a ztrátová komprese obrazu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 39 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Beran Vítězslav, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Mlích Jozef, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučí se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se též s vyššími obrazovými algoritmy. Naučí se i praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se zdokonalí v týmové práci na projektech a v použití jazyka C.

Cíle předmětu

Seznámit se se základy zpracování obrazu (transformace obrazu, filtrace, potlačování šumu atd.) po teoretické stránce. Naučit se aplikovat získané znalosti na konkrétní příklady úloh zpracování obrazu. Seznámit se s vyššími obrazovými algoritmy. Naučit se praktické realizaci úloh zpracování obrazu formou projektů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Programovací jazyk C a základní znalosti z počítačové grafiky.

Literatura studijní

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA, 1992, ISBN 80-85424-67-3

Literatura referenční

 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, GRADA 1992, ISBN 80-85424-67-3
 • Jahne, B.: Handbook of Computer Vision and Applications, Academic Press, 1999, ISBN 0-12-379770-5
 • Russ, J.C.: The Image Processing Handbook, CRC Press 1995, ISBM 0-8493-2516-1

Osnova přednášek

  ROZPIS BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN!!!
 1. Úvod, obraz, poškození obrazu, typy šumu, optimální filtrace (8.2. 2012 Španěl slajdy)
 2. Reprezentace obrazu, projekty (15.2. 2012 Zemčík projekty)
 3. Pořizování obrazu, lineární filtrace  (22.2. 2012 Zemčík slajdyslajdy)
 4. Bodové transformace obrazu (29.2. 2012 Beran slajdy, geometrické transformace - demo, histogram - demo )
 5. Lineární filtrace a diskrétní transformace obrazu (7.3. 2012 Zemčík slajdy, demodemo_exe, slajdyslajdy)
 6. Detekce hran, segmentace (14.3. 2012 Beran slajdy, příklady )
 7. Diskrétní transformace obrazu - pokračování (Zemčík 21.3. 2012)
 8. Matematická morfologie, analýza pohybu (28.3. 2012 Španěl) slajdy
 9. Vodoznaky (watermarks) (4.4. 2012 Zemčík) slajdy
 10. Test, DCT, Wavelety (11.4. Bařina) slajdy budou doplněny
 11. Převzorkování, warping, morphing (18.4. 2012 Zemčík) slajdy
 12. Akcelerace zpracování obrazu v hardware (27.4. Zemčík) slajdy budou doplněny
 13. Závěr, opakování, doplňky nelineární filtrace (2.5. Zemčík) slajdy

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně přidělené projekty v době trvání celého předmětu

Průběžná kontrola studia

Půlsemenstrální test, individuální projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru