Detail předmětu

Angličtina: příprava na zkoušku FCE

FCE Ak. rok 2010/2011 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Šišková Zdislava, Mgr. (Flotila s.r.o.)

Cíle předmětu

  • Připravit na mezinárodně platnou zkoušku FCE,
  • zvýšit celkovou úroveň všech vyučovaných složek jazyka,
  • získat mezinárodně platné certifikáty FCE.

Osnova numerických cvičení

  • Poslechové schopnosti.
  • Gramatické základy.
  • Psaní a čtení.
  • Komunikační dovednosti.
  • Zkoušky a testy.
Nahoru