Detail předmětu

Angličtina: příprava na zkoušku FCE

FCE Ak. rok 2011/2012 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

  • Připravit na mezinárodně platnou zkoušku FCE,
  • zvýšit celkovou úroveň všech vyučovaných složek jazyka,
  • získat mezinárodně platné certifikáty FCE.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český, anglický

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Havrlantová Jitka (Flotila s.r.o.)

Osnova numerických cvičení

  • Poslechové schopnosti.
  • Gramatické základy.
  • Psaní a čtení.
  • Komunikační dovednosti.
  • Zkoušky a testy.
Nahoru