Detail předmětu

Inovace a podnikání v IT

JPI Ak. rok 2011/2012 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět se zabývá tvorbou reálného produktu v rámci pracovního týmu se zaměřením na ekonomické aspekty realizace daného produktu či služby a týmový vývoj.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

kolokvium

Rozsah

16 hod. přednášky, 4 hod. cvičení, 4 hod. pc laboratoře, 28 hod. projekty

Přednášející

Hrabí Michal, Mgr. (JIC)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Vytvoření aplikace (Proof of Concept), která bude mít reálné možnosti uplatnění.
 • Osvojení si technik průzkumu trhu a hledání tržních příležitostí.
 • Umění v návrhu aplikace reagovat na skutečné požadavky trhu.
 • Osvojení si týmové práce na reálném projektu.
 • Schopnost fungovat jako firma, ne jen jako pouhý vývojový tým.
 • Osvojení si prezentačních dovedností jak pro účely vnitrofiremní prezentace, tak prezentace výsledků práce pro obchodní partnery.
 • Získání znalostí z oblasti zakládání a fungování firmy v ČR.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vychovat budoucí podnikatele v oblasti informačních technologií a vést je k realizaci jejich vlastních nápadů. Nové znalosti, zkušenosti a kontakty, které účastníci programu získají, uplatní nejen při svém dalším studiu, ale především při rozvoji svých podnikatelských záměrů.

Literatura studijní

 • Peter F. Drucker: The Essential Drucker
 • Richard Koch: Pravidlo 80/20
 • CzechInvest: Jak napsat podnikatelský plán
 • Miroslav Keřkovský: Strategické řízení. Teorie pro praxi
 • Philip Kotler: Marketing Management
 • Michael E. Porter: Konkurenční strategie
 • Paul Hauge: Průzkum trhu
 • Miroslav Foret: Marketingová komunikace
 • David Plesnak: Innovation for underdogs
 • W. Chan Kim - Renée Mauborgne: Strategie modrého oceánu

Literatura referenční

 • Peter F. Drucker: The Essential Drucker
 • Richard Koch: Pravidlo 80/20
 • CzechInvest: Jak napsat podnikatelský plán
 • Miroslav Keřkovský: Strategické řízení. Teorie pro praxi
 • Philip Kotler: Marketing Management
 • Michael E. Porter: Konkurenční strategie

Osnova přednášek

 1. Inovace v IT a strategie (Seznámení s průběhem a podmínkami předmětu. Inovace v IT. Generování nápadů. Strategie firmy, vize a cíle.)
 2. Rozvoj podnikání (Vytváření podnikatelského plánu - analýza (produkt, zákazníci, trh). Vytváření podnikatelského plánu - návrh (cíle, strategie, finance). Setkání a sdílení zkušeností s úspěšným podnikatelem.)
 3. Dobré praktiky vývoje SW 1 (Proč vyvíjet sw. Startujeme vývoj. Agile.)
 4. Marketingové strategie, motivace (Marketingové strategie. Obchodní dovednosti a prodej produktu/služby. Motivace.)
 5. Dobré praktiky vývoje SW 2 (Kontinuální učení. Použitelnost.)
 6. Podnikatelské minimum (Právo v IT. Založení firmy, s.r.o. vs. živnost. Práva a povinnosti podnikatele.)

Osnova počítačových cvičení

 1. Dobré praktiky vývoje SW 1 (Definice cílů projektu. Praktická zkouška SCRUMu - výběr implementační technologie. Vytvoření projektu v týmovém prostředí.)
 2. Dobré praktiky vývoje SW 2 (Early customer feedback. Druhá iterace SCRUMu. Zhodnocení a přepočet nákladů.)

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Dva samostatné týmové projekty, první je zpracování kompletního business plánu. Druhý je vytvoření aplikace ověřující správnost řešení zvoleného problému. Projekty jsou odevzdávány po částech v několika etapách.

Průběžná kontrola studia

Průběžné hodnocení v rámci jednotlivých etap výuky.

 • Etapa 1 končí vypracováním stručného podnikatelského záměru.
 • Etapa 2 končí návrhem softwarového řešení aplikace a vytvořením analýzy tržního prostřední.
 • Etapa 3 končí vytvořením Proof-of-Concept aplikace a zpracováním detailního podnikatelského plánu.
 • Projekt 1: vyvinutí PoC aplikace. 
 • Projekt 2: vypracování podnikatelského plánu.  

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována, účast na cvičeních je povinná. Znalosti studentů jsou ověřovány vypracováním a obhájením projektu, závěrečným testem znalostí a drobnými úkoly z cvičení.

Podmínky zápočtu

Bodové zisky za jednotlivé části:

 • Cvičení: 40
 • Laboratoře: 10
 • Projekt 1 - technická část, etapa 2: 5
 • Projekt 1 - technická část, etapa 3: 10
 • Projekt 2 - business část, etapa 1: 5
 • Projekt 2 - business část, etapa 2: 10
 • Projekt 2 - business část, etapa 3: 10
 • Prezentace týmového projektu: 10

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru