Detail předmětu

Bezdrátové a mobilní sítě

BMS Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Popis a řešení nejpoužívanějších systémů pro mobilní komunikaci a bezdrátové počítačové sítě. Používaná kmitočtová pásma, role Českého telekomunikačního úřadu, modulace, systémy s rozprostřeným spektrem, celulární systémy. Systémy pro veřejné radiotelefonní sítě GSM a jejich použití pro přenos dat (GPRS, HSCSD, EDGE). Systémy s rozprostřeným spektrem CDMA. Systémy pro přenos dat. Satelitní komunikační systémy a systémy pro satelitní navigaci GPS. Bezdrátové lokální sítě a jejich konkrétní příklady - Wifi, Bluetooth. Síťové protokoly pro bezdrátové a mobilní sítě, mobilní IP, ad-hoc bezdrátové sítě a jejich využití. Transportní protokoly pro bezdrátové a mobilní sítě, spolehlivý přenos dat, řízení toku dat. Speciální podpůrné protokoly pro podporu mobility, programátorská rozhraní pro mobilní aplikace - SIM toolkit, WAP, J2ME.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

70 zkouška, 15 půlsemestrální test, 15 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní teoretické a praktické znalosti v oblasti bezdrátových a mobilních sítí s důrazem na počítačové a datové sítě. Znalost základních protokolů a rozhraní těchto sítí.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty se základní koncepcí a strukturou moderních bezdrátových a mobilních komunikačních sítí.

Literatura studijní

 • Schiller, J.: Mobile Communications, Addison-Wesley, 2003, 512 p, ISBN 0-321-12381-6

Literatura referenční

 • Schiller, J.: Mobile Communications, Addison-Wesley, 2003, 512 p, ISBN 0-321-12381-6

Osnova přednášek

 1. Úvod, definice pojmů, historie
 2. Bezdrátový přenos dat, kmitočty a plánování, ČTÚ, antény, šíření signálu
 3. Principy modulace, rozprostřené spektrum, celulární systémy
 4. Přístup k médiu
 5. Systémy mobilní komunikace - GSM, GPRS, HSCSD, EDGE
 6. Bezdrátové komunikační systémy - TETRA, CDMA2000
 7. Satelitní komunikační systémy
 8. Broadcastingové systémy, digitální rozhlas
 9. Lokalizační systémy GPS
 10. Bezdrátové lokální sítě, Wifi, Bluetooth
 11. Síťové protokoly, mobilní IP, ad-hoc sítě
 12. Transportní protokoly, spolehlivý přenos, řízení toku
 13. Podpora pro mobilitu, WWW, WAP, i-mode, J2ME

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Projekt z oblasti analýzy protokolu GSM.
 2. Řešení problému z oblasti komunikace Wifi/Bluetooth.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení výsledků půlsemestrálního testu a vypracovaného projektu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru