Detail předmětu

Síťová kabeláž a směrování (CCNA1+CCNA2)

I1C Ak. rok 2012/2013 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Přehled síťové terminologie, vytváření kabelážních systémů, síťové standardy. Adresace. Základy směrování a směrovače. Konfigurace protokolů RIP, EIGPR, OSPF. Tento předmět podporuje získání certifikátu CCNA (Cisco Certified Network Associate). Pro dosažení certifikátu je nutné absolvovat další navazující předmět.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet (písemná)

Rozsah

18 hod. přednášky, 22 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

20 zkouška, 20 půlsemestrální test, 60 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled a praktické dovednosti s vytvářením lokálních počítačových sítí. Konfigurace směrovačů.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Vytváření kabeláže. Detekce chyb na síti: fyzická a linková vrstva. Výběr a použití směrovacích protokolů. Konfigurace směrovačů. Obsahově pokrývá náplň standardních kursů CCNA 1 a CCNA 2.

Cíle předmětu

Získat praktické zkušenost s vytvářením kabelážních systémů, technologií Ethernet a adresováním. Směrování, základní konfigurace směrovačů, nastavení směrovacích protokolů RIP, EGRP a OSPF. Obsah předmětu přináší znalosti a dovednosti standardních kursů Cisco CCNA 1 a CCNA 2.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy adresování: IP adresa, fyzická adresa. Převody číselných soustav (binární, hexadecimální, dekadická). Znalost operačního systému Unix a Windows. Schopnost studovat literaturu v angličtině.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu CNA-Online.

Literatura referenční

 • CCNA 1 and 2, Lab Companion, Third Edition. Cisco Systems, 2004.
 • CCNA 1 and 2, Companion Guide, Third Edition. Cisco System, 2004.

Osnova přednášek

 1. Living in a network centric world, Communicating over the Network, Application Layer Functionality and Protocols
 2. Transport layer, network layer, addressing the network
 3. DataLink layer, physical layer, Ethernet
 4. Planning and cabling networks, configuring and testing your network
 5. Introduction to routing and packet forwarding, static routing
 6. introduction to dynamic routing protocols, distance vector routing
 7. RIP version 1 and 2
 8. Routing table, EIGRP
 9. Link-Statie routing protcols and OSPF

Osnova laboratorních cvičení

 1. LAN media, Cable Testing, traffic analysis
 2. Basic Router Configuration
 3. Final Exams/Skills
 4. Final Exams/Skills
 5. Static Routing
 6. RIP Routing
 7. EIGRP Routing
 8. OSPF Routing 
 9. Challenge Lab
 10. Final Exams/Skills
 11. Final Exams Skills

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA1 (max. 20 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA2 (max. 10 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA2 (max. 10 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí  student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%. 

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.

Podmínky zápočtu

 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru