Detail předmětu

Angličtina: příprava na zkoušku FCE

FCE Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

 • Připravit na mezinárodně platnou zkoušku FCE,
 • zvýšit celkovou úroveň všech vyučovaných složek jazyka,
 • získat mezinárodně platné certifikáty FCE.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Havrlantová Jitka (Flotila s.r.o.)

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Doporučena znalost anglického jazyka na úrovni alespoň intermediate. Na začátku semestru by měl každý zapsaný student elektronicky složit vstupní test. V případě, že ve vstupním testu student nedosáhne této úrovně, má možnost se do třetího týdne semestru odregistrovat, aniž by měl předmět nezapočtený.

Osnova numerických cvičení

 • Poslechové schopnosti.
 • Gramatické základy.
 • Psaní a čtení.
 • Komunikační dovednosti.
 • Zkoušky a testy.

Podmínky zápočtu

 • Absolvování obou velkých testů v průběhu semestru,
 • docházka: alespoň 8 cvičení z 13ti.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru