Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Grafická uživatelská rozhraní v Javě

GJA Ak. rok 2012/2013 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Vývoj programovacího jazyka Java, virtuální stroj, základy objektově orientovaného jazyka Java, druhy aplikací v Javě (samostatná aplikace/applet/servlet), základní knihovny (java.lang, java.io, java.util), knihovna java.awt(Abstract Window Toolkit), mechanismus událostí v Javě, mechanismy práce s obrazem a zvukem, tvorba aplikací, tvorba appletů, knihovny javax.swing, tvorba JavaBeans, nástroje pro programování GUI, webové aplikace, Java Enterprise, Hibernate, Spring, Java Server Pages, Java Server Faces, Google Web Toolkit, Android.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 39 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Kouřil Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT)

Cvičící

Kouřil Jan, Ing. (UPGM FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Škoda Petr, RNDr. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s principy jazyka Java. Naučí se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámí se i s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučí se též odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se zdokonalí v používání programovacího jazyka Java, v práci v týmech a v přípravě projektové dokumentace.

Cíle předmětu

Seznámit se s principy jazyka Java. Naučit se způsobům tvorby aplikací v jazyce Java. Seznámit se s metodami užívání standardních knihoven a přípravků pro tvorbu aplikací. Naučit se odlišnostem programování v jazyce Java a v tradičních programovacích jazycích.

Literatura studijní

 • Deitel, H.M., Deitel, P.J.: Java - How to program, ISBN 0-13-632589-0, Prentice Hall, 1997.
 • Niemeyer, P., Peck, J.: Exploring Java (2nd ed.), ISBN 1-56592-271-9, O'Reilly & Associates, 1997.
 • Flanagan, D.: Programování v jazyce Java (První vydání), ISBN: 80-85896-78-8, Computer Press 1997
 • Eckel, B.: Myslíme v Jazyku Java, ISBN 80-247-9010-6, Grada 2001

Literatura referenční

 • Cornell, C., Horstmann, C.: Core Java (2nd ed.), SunSoft Press, Prentice Hall, ISBN 0-13-596891-7, 1997
 • Grand, M.: Java Language Reference (2nd ed.), ISBN 1-56592-326-X, O'Reilly & Associates, 1997
 • Campione, M., Walrath, K.: Java Tutorial, Addison-Wesley, ISBN 3-8273-1050-4, 1997

Osnova přednášek

 1. Úvod do jazyka Java. Virtuální stroj.
 2. Základy objektově orientovaného jazyka Java.
 3. Základní knihovny (java.lang, java.io, java.util).
 4. Výjimky a práce s vlákny v Javě.
 5. Grafické elementy knihovny Swing.
 6. Tvorba aplikací.
 7. Půlsemestrální zkouška.
 8. Java pro Android.
 9. Servlety a Java Server Pages.
 10. Knihovna Spring.
 11. Hibernate a Java Server Faces.
 12. Google Web Toolkit.
 13. Testování v Javě, Ant, Maven. Nasazování aplikací.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuální projekt na tvorbu grafické desktopové aplikace.
 2. Týmový projekt na webovou, nebo mobilní aplikaci.

Průběžná kontrola studia

 Půlsemestrální test, individuální a týmový projekt.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru