Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Hardware/Software Codesign

HSC Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 5 kreditů

Aspekty návrhu výpočetních systémů na systémové úrovni. Optimalizace výsledné implementace HW/SW systému podle různých kritérií. Behaviorální popis funkce systému. Modely a implementace základních hardwarových a softwarových komponent a jejich rozhraní. Syntéza hardwarových a softwarových komponent. Přidělení příslušného behaviorálního popisu vybraným komponentám. Návrh rozhraní mezi komponentami. Plánování přístupu na sdílené komponenty. Techniky pro predikci a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení. Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování. Syntéza hardware, generování kódu. Verifikace. Heterogenní výpočetní architektury. Integrované návrhové prostředky. Studie optimalizovaných HW/SW systémů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 20 půlsemestrální test, 25 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti rozumí teorii a technikám automatizovaného souběžného návrhu hardware a software výpočetních systémů optimalizovaných podle různých hledisek.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Teoretický základ pro analýzu a návrh HW/SW systémů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s problematikou souběžného návrhu technického a programového vybavení (hardware/software co-design) výpočetních systémů, s modely pro popis chování hardwarových a softwarových komponent a jejich vzájemnou interakci, s algoritmy a technikami pro rozdělování a odhad kvality rozdělení na část softwarovou a část hardwarovou, se simulací, syntézou a verifikací výsledné implementace systému.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy modelování a simulace.

Literatura studijní

 • Přednáškové materiály v elektronické formě

Literatura referenční

De Micheli, G., Rolf, E., Wolf, W.: Readings in Hardware/Software Co-design, Morgan Kaufmann; 1. vydání, 2001, 697 s., ISBN: 1558607021.

Osnova přednášek

 • Aspekty návrhu výpočetních systémů na systémové úrovni.
 • Optimalizace výsledné implementace HW/SW systému podle různých kritérií.
 • Behaviorální popis funkce systému.
 • Modely a implementace základních hardwarových a softwarových komponent a jejich rozhraní.
 • Syntéza hardwarových a softwarových komponent.
 • Přidělení příslušného behaviorálního popisu vybraným komponentám.
 • Návrh rozhraní mezi komponentami.
 • Plánování přístupu na sdílené komponenty.
 • Techniky pro predikci a analýzu návrhu s ohledem na daná omezení.
 • Algoritmy a nástroje pro automatizované rozdělování.
 • Syntéza hardware, generování kódu. Verifikace.
 • Heterogenní výpočetní architektury. Integrované návrhové prostředky.
 • Studie optimalizovaných HW/SW systémů.
Poznámka: Osnova uvádí témata probíraná v rámci celého kurzu, ne pořadí a obsah jednotlivých přednášek.

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální projekt v rozsahu 13 hodin.

Průběžná kontrola studia

 • projekt (celkem 25 bodů)
 • půlsemestrální zkouška (celkem 20 bodů)
 • závěrečná zkouška (celkem 55 bodů)

Kontrolovaná výuka

Znalosti studentů jsou ověřovány půlsemestrální zkouškou (20 bodů), vypracováním projektu (25 bodů) v předepsaném termínu a semestrální zkouškou. Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné ji vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body (z celkem 55 bodů). V opačném případě bude semestrální zkouška hodnocena 0 body. Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, příslušné body nebudou uděleny a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Podmínky zápočtu

Získání min. 5 bodů z projektu je podmínka nutná pro udělení zápočtu. Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MMI, libovolný ročník, povinně volitelný skupina C
 • Program IT-MGR-2, obor MBS, 1. ročník, povinně volitelný skupina C
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, MPV, MSK, 1. ročník, povinný
 • Program IT-MGR-2, obor MIN, libovolný ročník, povinně volitelný skupina I
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, MMM, libovolný ročník, volitelný
Nahoru