Detail předmětu

Asemblery

IAS Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Číselné soustavy. Zobrazování celých čísel bez a se znaménkem, aritmetika ve dvojkové soustavě. Strojový jazyk, jazyk symbolických instrukcí, asembler. Architektura procesorů Intel Pentium (registry, organizace hlavní paměti, přerušovací systém). Soubor celočíselných instrukcí. Programování na úrovni strojového jazyka. Jazyk symbolických instrukcí NASM, symbolické instrukce, direktivy, makroinstrukce. Překlad a sestavování. Standardní předávání řízení a parametrů při volání procedur a funkcí. Služby operačního systému. Programování periferií PC (videoRAM, myš, reproduktor). Zobrazování reálných čísel, standard IEEE. Architektura FPU a soubor instrukcí FPU. Programování FPU. Seznámení s FITkit.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 20 půlsemestrální test, 20 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Doležel Michal, Ing. (UITS FIT VUT)
Charvát Lukáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Luža Radim, Ing. (UITS FIT VUT)
Musil Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Najman Pavel, Ing. (UPGM FIT VUT)
Novotný Tomáš, Ing. (UITS FIT VUT)
Samek Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Szöllös Alexandr, Ing. (UITS FIT VUT)
Žák Jakub, Ing. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se seznámí s architekturou procesorů Intel Pentium (základní režim) včetně jednotky FPU a naučí se používat nejdůležitější celočíselné a FPU instrukce. Dále se naučí jazyk symbolických instrukcí NASM a budou schopni vytvářet programy v tomto jazyku a překládat tyto programy do spustitelných programů. Získají i základní vědomosti o předávání řízení a parametrů a o službách operačního systému a budou schopni tyto získané vědomosti prakticky používat.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti získají základní vědomosti o architektuře a činnosti procesoru, které patří k základním znalostem všech odborníků oboru IT. Naučí se řešit jednoduché problémy v jazyku symbolických instrukcí a vést řádnou dokumentaci elementárních počítačových programů.

Cíle předmětu

Seznámit studenty s programováním počítačů na nejnižší úrovni se zaměřením na počítače PC s procesory Intel Pentium, a to především s číselnými soustavami, zobrazováním čísel bez a se znaménkem, s aritmetikou v dvojkové soustavě a se zobrazováním reálných čísel. Dále se základní architekturou procesorů Intel Pentium, s typy a adresováním operandů, se souborem celočíselných a FPU instrukcí, se základním jazykem a s typickými programovacími konstrukcemi.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Žádné.

Literatura studijní

 • Marek, R.: Assembler pro PC - učíme se programovat v jazyce, Computer Press, 2003, ISBN 80-7226-843-0
 • Carter, P.: Assembly language tutorial, http://www.drpaulcarter.com/pcasm/, 2002

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Úvod, číselné soustavy, aritmetika.
 2. Strojový jazyk, jazyk symbolických instrukcí, asembler.
 3. Základní režim procesorů Pentium: soubor registrů, typy operandů, formát instrukcí, adresování paměti, přerušení.
 4. Soubor instrukcí procesorů Pentium. Celočíselné instrukce.
 5. Celočíselné instrukce, pokračování.
 6. Celočíselné instrukce, pokračování.
 7. Zásady programování ve strojovém jazyku, typické řídící konstrukce.
 8. Jazyk symbolických instrukcí.
 9. Jazyk symbolických instrukcí, pokračování.
 10. Programové moduly, knihovny, služby operačního systému. Procedury a funkce, standardní předávání řízení a parametrů.
 11. FPU procesorů Pentium.
 12. Soubor instrukcí FPU.
 13. FITkit.

Osnova počítačových cvičení

 1. Principy programování v symbolickém jazyku. Překlad, sestavení a spuštění programu.
 2. Jednoduché programy v symbolickém jazyku.
 3. Překladač NASM a sestavující program LINK.
 4. Služby operačního systému. Programování periférií PC.
 5. Standardní předávání řízení a parametrů procedur a funkcí.
 6. Individuální složitější programy.
 7. Programování FPU.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemný test
 • Hodnocení aktivity v počítačových cvičeních

Podmínky zápočtu

Nejméně 15 bodů získaných v průběhu semestru.

Upozornění: Počínaje akademickým rokem 2009/2010 se stanovuje minimální počet bodů (25), nutný pro úspěšné absolvování semestrální zkoušky - studenti, kteří tento počet bodů nezískají, budou mít semestrální zkoušku hodnocenou 0 body !!!

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, povinný
Nahoru