Detail předmětu

Informační systémy

IIS Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Informační systém jako speciální případ systému. Druhy informačních systémů OLAP and OLTP. Historie informačních systémů. Technologie výstavby informačního systému nad relačními databázovými systémy. Portálové řešení informačního systému. Technologie výstavby klienta a serveru (JavaScript and PHP). Technologie jazyka XML.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 19 půlsemestrální test, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost modelování zejména ekonomické reality v informačním systému. Schopnost realizace informačních systémů databázovými technologiemi v prostředí internetu.

Cíle předmětu

Získat celkový přehled o problematice informačních systémů. Osvojit si základní znalosti o informačních systémech založených na relační databázové technologii. Osvojit si znalosti vytváření komunikační části informačního systému portálovou technologií.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

teorie relačních databází, počítačové sítě a protokoly

Literatura studijní

 • Tuček, J.: Geografické informační systémy. Principy a praxe., Computer Press Brno 1998, 424 str., ISBN 80-7226-091-X
 • McLeod, R.: Management Information Systems, Prentice Hall International London 1998, 655 str., ISBN 0-13-896101-8
 • Kompletní sada opor v elektronické podobě s textovým vyhledáváním

Literatura referenční

 • Král, J.: Informační systémy, Science Veletiny 1998, 358 str., ISBN 80-86083-00-4
 • Pokorný, J.: Databázové systémy a jejich použití v informačních systémech, Academia Praha 1992, 313 str., ISBN 80-200-0177-8
 • St Laurent, S.: Tvorba internetových aplikací XML, Computer Press Brno 1999, 222 str., ISBN 80-7226-170-3

Osnova přednášek

 1. Pojem informace a informačního systému, model a jeho realizace, OLAP a OLTP.
 2. Příklad informačního systému - internetový obchod, metodika návrhu.
 3. Příklad informačního systému - internetový obchod, metodika návrhu.
 4. Informační systém jako oběh dokladů, HTML jako typ dokladů, DOM.
 5. Serverová část informačního systému - úvod do PHP I. 
 6. Serverová část informačního systému - úvod do PHP II.
 7. PHP a MySQL. 
 8. Příklad informačního systému - internetový obchod, realizace serverové části.
 9. Úvod do JavaScriptu.
 10. Klientský JavaScript. 
 11. Příklad informačního systému - internetový obchod, realizace klientské části.
 12. Technologie XML.
 13. Technologie XML II..

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Návrh informačního systému podle zvoleného zadání
 • Implementace navrženého systému na zvolené platformě

Průběžná kontrola studia

Písemná kontrola v polovině semestru. Průběžná kontrola řešení projektu vedoucím.

Kontrolovaná výuka

Pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.

Podmínky zápočtu

Nejméně 25 bodů, které lze získat za aktivity během semestru (kontrola průběžného studia a projekt).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru