Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Service Sciences

ISE Ak. rok 2012/2013 letní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Současný ekonomický růst v sektoru služeb v globální ekonomice nemá žádnou paralelu v historii lidstva z pohledu rychlosti a rozsahu migrace pracovních sil. I největší výrobní firmy mohou sledovat dramatický posun na procentech jejich příjmů, které získávají ze služeb. Potřeba inovací v oblasti servisu, jako inhibitoru dalšího ekonomického růstu, stejně jako růst kvality a produktivity, staví služby do pozice, na které ještě nikdy nebyly. Služby si získávají hlavní pozornost v globální konkurenci, speciálně služby vyžadující velkou znalost v oblasti zvyšování výkonnosti. Výzvou pro inovátory v oblasti služeb je multidisciplinární povaha služeb, integrující technologie, ekonomii, sociální vědy a zákaznické inovace. Služby v oblasti IT jsou integrální součástí celého procesu.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky

Bodové hodnocení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Orientovat se v pojmech a postupech užívaných při poskytování IT služeb.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Být schopen správně reagovat na požadavky a úkoly kladené při poskytování služeb v oblasti IT.

Cíle předmětu

Předmět představuje vývoj v oblasti "service science", jako nové multidisciplinární oblasti vědy a výzkumu, a tím nastínil možnosti, které dává více systematický přístup v oblasti inovací v oblasti služeb. Předmět je zaměřen na postupy a řešení uplatňovaná především v oblasti poskytování služeb IT.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Prerekvizity nejsou požadovány.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Service Strategy, ISBN: 978-0-11-331045-6, TSO 2007
 • Service Design, ISBN: 978-0-11-331047-0, TSO 2007
 • Service Operation, ISBN: 978-0-11-331046-3, TSO 2007
 • Service Transition, ISBN: 978-0-11-331048-7, TSO 2007
 • Continual Service Improvement: ISBN: 978-0-11-331049-4, TSO 2007 

Osnova přednášek

 1. IS/IT outsourcing, pojem "services science"
 2. Úvod do IT služeb
 3. Úvod do metodiky ITIL
 4. Úvod do metodiky COBIT
 5. Správa událostí
 6. Správa problémů
 7. Správa změn
 8. Správa konfigurací
 9. Správa kapacit
 10. Bezpečnostní služby
 11. Správa dat
 12. Hodnocení poskytování služeb
 13. Další vývoj v oblasti "outsoursing" služeb IT

Podmínky zápočtu

Úspěšné absolvování písemného zápočtového testu (zisk alespoň poloviny bodů z maxima možných).

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru