Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Tvorba uživatelských rozhraní

ITU Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Rozhraní mezi uživatelem a počítačem, informační propustnost uživatelských rozhraní, různé způsoby implementace rozhraní, historie uživatelských rozhraní, historie nástrojů pro tvorbu aplikací a rozhraní, rozhraní soudobých operačních systémů - Windows, X-Window a jiných, řízení událostmi, prostředky programování aplikací a uživatelských rozhraní, tradiční, objektový a komponentní model rozhraní, prvky rozhraní - tlačítka, listboxy, editační boxy, apod., vlastnosti základních stavebních bloků uživatelských rozhraní, perspektivy tvroby uživatelských rozhraní.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet (kombinovaná)

Rozsah

14 hod. přednášky, 12 hod. pc laboratoře, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

20 půlsemestrální test, 25 cvičení, 55 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Chrápek David, Ing. (UPGM FIT VUT)
Jurzykowski Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Klicnar Lukáš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Mlích Jozef, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Martin, Ing. (UPGM FIT VUT)
Musil Petr, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zachariáš Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti porozumí důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučí se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámí se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předokládaným vývojem do budoucna. Vyzkouší si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučí se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámí s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopí rozdíly implementace v X-Window. Získají potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí hledat si partnery do týmu a řešit týmové projekty. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovacích jazyků.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět důležitosti uživatelských rozhraní pro efektivní využití počítačů. Naučit se základním principům a struktuře nástrojů pro tvorbu aplikací a jejich uživatelských rozhraní. Seznámit se s historií takových vývojových nástrojů a s jejich předokládaným vývojem do budoucna. Vyzkoušet si vývoj uživatelských rozhraní na sérii příkladů. Naučit se užívat základní stavební bloky rozhraní. Důvěrně se seznámit s vlastnostmi stavebních bloků ve Windows a pochopit rozdíly implementace v X-Window. Získat potřebné znalosti pro tvorbu aplikací pro reálné nasazení i pro studentské projekty.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++.

Literatura studijní

Literatura referenční

 • Preece J.: Human-Computer Interaction, Addison-Wesley, Wokingham, UK, 1995, ISBN 0-201-62769-8
 • Dix, A., Finlay, J., Abowd, G., D.,  Beale, R.: Human-Computer Interaction (3rd edition), Prentice Hall, 2004, ISBN 0130461091
 • Shneiderman, B., Plaisant, C.: Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction (5th edition), Pearson Addison-Wesley, 2009, ISBN 0321197860
 • Wodtke M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • IEEE Multimedia, IEEE - série časopisů - různé články

Osnova přednášek

 1. Úvod, návrh a testování uživatelského rozhraní (Úvod k předmětu a Projekty, Návrh a testování) (Beran)
 2. Základní principy, programy, vstupy a dialogové boxy ve Windows (Základní principy, WindowsDialogyVstupDialog demo C++Builder5/6) (Zemčík)
 3. Základní principy a využití knihovny Qt ( Qt, demo QML, QML shader ) (Mlích)
 4. Pokročilé nástroje a knihovny pro Windows (WPF, .NET) (Zachariáš)
 5. Webová rozhraní (Web GUIdemo) (Klicnar)
 6. X-Window - API a nadstavby, Gtk a trendy (příklady) (RedHat)
 7. Tvorba prvků rozhraní - komponent a aplikace s multithreadingem (Komponenty, Component demo C++Builder5/6) (Zemčík)

Osnova počítačových cvičení

 • Úvod - překlad a spuštění projektu
 • Událostmi řízená aplikace ve Windows API
 • Jednoduchý chat pomocí WPF 
 • Jednoduchý chat pomocí HTML a Javascriptu 
 • Návrh rozhraní a jeho testování 

Osnova ostatní - projekty, práce

Individuální zadání projektu - jeden projekt v délce trvání po celou dobu kursu. Cílem projektu je navrhnout, zrealizovat, otestovat a vyhodnotit uživatelské rozhraní. Hodnocení projektu bude zaměřeno na tyto atributy. 

Průběžná kontrola studia

 • Test - až 20 bodů 
 • Bodovaná počítačová cvičení - až 25 bodů
 • Individuální projekty - až 55 bodů

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje individuální projekt, půlsemestrální test a bodovaná počítačová cvičení. Půlsemestrální test nemá náhradní termín.

Podmínky zápočtu

 • úspěšná realizace projektu

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, povinný
Nahoru