Detail předmětu

Technologie sítí LAN a WAN (CCNA3+4)

I2C Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Konfigurace spravovatelných přepínačů. Vytváření sítí LAN a VLAN pomocí přepínačů. Protokoly STP, RSTP a VTP. Koncepce a konfigurace Wifi sítí. Dynamické získávání adres DHCP. Překlady adres NAT a PAT. Technologie sítí WAN. Protokol PPP. Technologie Frame Relay. Bezpečnost počítačových sítí. Správa chyb.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

20 zkouška, 20 půlsemestrální test, 60 laboratoře

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Stránky předmětu

Materiály ke kurzům jsou na WWW stránkách Cisco Akademie na FIT, viz CCNA3CCNA4.

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Konfigurace přepínačů, návrh a implementace sítí LAN a VLAN pomocí přepínačů. Použití protokolů STP, RSTP a VTP. Přehled a konfigurace přistupových bodů Wifi. Studenti se seznámí s různými technologie WAN sítí. V praxi si vyzkouší překlad adres NAT a PAT. Seznámí se s přenosem PPP, Frame Relay a jejich konfigurací na směrovačích. Dozví se základní informace o zabezpečení síťových zařízeních a vytváření filtrovacích pravidel ACL. Naučí se detekovat a odstraňovat chyby.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Vytváření sítí LAN a VLAN, konfigurace přepínačů. Vytváření a konfigurace Wifi sítí. Přehled běžných technologií pro vytváření WAN sítí. Konfigurace a vytváření těchto sítí v praxi. Tento předmět připravuje na certifikaci CCNA.

Cíle předmětu

Studenti se seznámí s návrhem a vytvářením sítí LAN a virtuálních sítí VLAN. Budou prakticky konfigurovat a spravovat tyto sítě na přepínačích Cisco. Dále se studenti seznámí se základními koncepty bezdrátových sítí Wifi a konfigurací přístupových bodů Wifi sítí. V druhé části předmětu se seznámí s technologiemi sítí WAN. Naučí se konfigurovat NAT a DHCP na směrovačích, komunikaci PPP a Frame Relay. Dozví se, jak zabezpečit síťová zařízení. Naučit se odstraňovat chyby v síťovém prostředí. Obsah předmětu pokrývá znalosti kursů Cisco Akademie CCNA3 a CCNA4 Exploration.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné ukončení kurzů CCNA 1 a CCNA 2.

Literatura studijní

 • Přednáškové texty v angličtině.
 • Elektronické texty a příklady dostupné na portálu NetAcad.

Literatura referenční

 • W. Lewis: LAN Switching and Wireless, CCNA Exploration Companion Guide, Cisco Press, 2008.
 • B.Vachon, R.Graziani: Accessing the WAN. CCNA Exploration Companion Guide. Cisco Press, 2008.

Osnova přednášek

 1. Návrh LAN sítí.
 2. Koncepce přepínačů a konfigurace přepínače.
 3. Virtuální sítě LAN (VLAN).
 4. Protokol VTP, popis a použití v sítích VLAN.
 5. Protokol STP, popis a použití v sítích LAN a VLAN.
 6. Směrování mezi VLAN sítěmi.
 7. Koncepce a základní konfigurace Wifi sítí.
 8. Přehled WAN technologií. Protokol PPP
 9. Komunikace Frame Relay.
 10. Síťová bezpečnost, filtrování ACL.
 11. Širokopásmový přenos, technologie VPN.
 12. Pokročilé adresování - DHCP, NAT, IPv6.
 13. Odstraňování chyb.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Konfigurace přepínačů, základní nastavení.
 2. Konfigurace přepínačů, adresové tabulky, bezpečnost portů.
 3. Konfigurace přepínačů, práce s operačním systémem a konfigurací Cisco přepínačů.
 4. Nastavení protokolu STP.
 5. Vytváření virtuálních sítí LAN.
 6. Nastavení a konfigurace protokolu VTP.
 7. Konfigurace přístupového bodu Wifi sítě.
 8. Protokol PPP, konfigurace zapouzdření a autentizace.
 9. Konfigurace Frame Relay.
 10. Zabezpečení síťových zařízení přes CLI a SDM. Nastavování pravidel ACL.
 11. Širokopásmový přenos - ISDN, xDSL, modem.
 12. Překlad adres NAT/PAT. Přidělování adres přes DHCP.
 13. Správa sítí, nastavení SNMP, syslog.

Průběžná kontrola studia

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorních cvičení (max. 60 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA3 (max. 10 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA3 (max. 10 bodů)
 • Zkouška z praktických dovedností CCNA4 (max. 10 bodů)
 • Teoretický písemný test CCNA4 (max. 10 bodů)
 • Pro získání certifikátu o absolvování kurzu musí  student vypracovat všechny modulové testy, praktickou i teoretickou zkoušku z daného kurzu na min. 80%. 

Kontrolovaná výuka

 • Příprava a aktivní účast na všech laboratorní cvičení.
 • Vypracování všech modulových testů.

Podmínky zápočtu

 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru