Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Mikropočítačové řízení elektrických pohonů

IMTP Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
V předmětu jsou probírány moderní mikroprocesorové obvody pro řízení elektrických pohonů a způsob jejich použití v elektrických pohonech se zpětnovazební regulací. Pro demonstraci problematiky je v laboratorních cvičeních požíván digitální signálový procesor Motorola DSP56800. V laboratorních cvičeních studenti samostatně pracují s mikroprocesorovým vývojovým systémem. Jsou realizovány jednoduché úlohy pro seznámení s architekturou a periferiemi mikroprocesorových obvodů pro elektrické pohony (architektura DSP, A/D převodník, generátor pulsní-šířkové modulace, časovače, atd.) a dále jsou realizovány algoritmy regulační smyčky na reálném laboratorním pohonu (PS regulátor, dolní propust).

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 39 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

60 zkouška, 40 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled o moderních číslicových metodách řízení elektrických pohonů, seznámení s mikroprocesory pro použití v elektrických pohonech.

Cíle předmětu

Úvod do moderního číslicového řízení pohonů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalosti z programovacích technik včetně využívání některého strojově orientovaného jazyka.

Literatura studijní

 • Klíma B., Stupka R.: Mikroprocesorová technika v elektrických pohonech. Studijní opora, Elektronický text, VUT Brno - FEKT, 2004

Literatura referenční

 • DSP56800 16-Bit Digital Signal Procesor Family Manual, Motorola, Inc., 2003, http://motorola.com/semiconductors
 • DSP56F80x User's Manual Revision 4.0, Motorola, Inc., 2003, http://motorola.com/semiconductors

Osnova přednášek

 1. Úvod do řízení elektrických pohonů.
 2. Mikroprocesorové obvody v elektrických pohonech.
 3. Architektura digitálních signálových procesorů DSP56800 I.
 4. Architektura digitálních signálových procesorů DSP56800 II.
 5. Architektura digitálních signálových procesorů DSP56800 III.
 6. Periferie: port, časovač.
 7. Periferie: A/D převodník.
 8. Periferie: generátor pulsní šířkové modulace.
 9. Zpracování zpětnovazebních signálů čidel polohy a rychlosti.
 10. Algoritmy: PSD regulátor, dolní propust 1. řádu.
 11. Technická výstavba měničů.
 12. Regulační struktury řízení DC pohonů.
 13. Regulační struktury řízení AC pohonů.

Osnova laboratorních cvičení

 1. Úvod, bezpečnostní předpisy, seznámení s pracovištěm.
 2. Vývojové prostředí, mikroprocesorový vývojový systém.
 3. Aritmeticko-logická jednotka.
 4. Jednotka řízení programu, systém přerušení.
 5. Jednotka generování adres.
 6. Port, časovač.
 7. A/D převodník.
 8. Generátor pulsní šířkové modulace.
 9. Snímání rychlosti a polohy inkrementálním čidlem (IRC).
 10. Regulátor PSD, dolní propust 1. řádu.
 11. Programovatelný laboratorní měnič.
 12. Řízení DC motorku v rychlostní smyčce I.
 13. Řízení DC motorku v rychlostní smyčce II.

Průběžná kontrola studia

Protokoly ze cvičení.

Podmínky zápočtu

Zápočet: Protokoly ze cvičení, zpracování 2 samostatných příkladů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru