Detail předmětu

Zpracování multimediálních signálů

IMSD Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Základy akustického a vizuálního vnímání. Obrazová a akustická data, objektivní a subjektivní kvalita. Vlastnosti biomedicínských obrazových dat. Specielní metody zpracování multimediálních signálů: obrazových,a audio- a video dat a jejich zpracování, zejména zpracování, zvýrazňování a analýza obrazových dat. Metody a standardy bezeztrátové a ztrátové komprese obrazů, audiosignálů a videosekvencí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základní znalosti o multimediálních signálech, zejména využívaných v medicíně, jejich vnímání, zpracování, analýze, přenosu a archivaci, v informačních systémech i ve vztahu k využití na Internetu

Cíle předmětu

Získání základních znalostí o multimediálních signálech a datech, užívaných v medicíně, jejich vztahu ke vnímání, odpovídajících technických charakteristikách, způsobech zpracování, analýzy a přípravy pro archivaci nebo přenos datovou sítí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost základů číslicového zpracování signálů.

Literatura studijní

 • V.K. Madisetti, D.B. Williams: The Digital Signal Processing Handbook (chapts: Digital Audio Communications, Speech Processing, Image and Video Processing), CRC Press & IEEE Press, 1998
 • R.J. Schalkoff: Digital Image Processing and Computer Vision, J.Willey & Sons 1989
 • A.N. Netravalli, B.G. Haskell: Digital Pictures Representation, Compression and Standards. Plenum Press, 1995
 • S.J. Sangwine, R.E.N. Horne: The Colour Image Processing Handbook. Chapman & Hall, 1998
 • V. Bhaskaran, K.Konstantinides: Image and Video Compression Standards (2nd ed.), Kluwer Acad. Publishers, 1997
 • B. Furth, J. Greenberg, R. Westwater: Motion Estimation Algorithms for Video Compression. Kluwer Acad. Publishers, 1997
 • Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálu (druhé rozšířené vydání), VUTIUM Brno 2002
 • A.K. Jain: Fundamentals of Digital Image Processing. Prentice Hall 1989
 • M. Šonka, V. Hlaváč, R.D. Boyl: Image Processing, Analysis and Machine Vision, 2nd ed. PWS Boston 1998
 • A.C. Luther: Principles of Digital Audio and Video. Artech House Boston 1997
 • Levický, D.: Multimediálne telekomunikácie. Elfa Košice, 2002
 • Jan, J.: Medical Image Processing, Reconstruction and Restoration. CRC Publ., 2005

Osnova přednášek

 1. Multimediální signály a data, definice a vlastnosti
 2. Teorie vícerozměrných signálů a systému - originální a frekvenční oblast
 3. Vícerozměrné unitární transformace a jejich vlastnosti
 4. Modely psychofyziologie zraku a sluchu
 5. Vlastnosti biomedicínských obrazových dat (Rentgen, ultrazvuk, CT, MRI, SPECT, PET)
 6. Zvýrazňování obrazu - transformace kontrastu a barev, geometrické transformace
 7. Zvýrazňování obrazu - ostření a redukce šumu. Principy restaurace obrazu
 8. Základy analýzy obrazu - segmentace, texturní analýza, analýza pohybu a časového vývoje
 9. Mono- a multimodální fúze 2D a 3D obrazových dat
 10. Specifika zpracování zvukových signálu
 11. Principy komprese multimediálních dat
 12. Komprese obrazových a video- dat, vlastnosti a parametry
 13. Komprese akustických dat, vlastnosti a parametry

Průběžná kontrola studia

Aktivní účast v laboratorní výuce a řešení zadaných úkolů v laboratorních cvičeních budou bodově hodnoceny.

Kontrolovaná výuka

Počítačové laboratoře.

Podmínky zápočtu

Vyhlašuje garant předmětu na začátku výuky.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru