Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Multimédia

MUL Ak. rok 2012/2013 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Definice multimédií, přehled periferních zařízení, multimédia a zpracování signálu, signálové procesory, "case study" návrhu systému se signálovým procesorem, Windows API pro práci se zvukem, videosignálem a obrazovým rastrem, formáty dat pro obraz a zvuk, digitalizace a kódování obrazu a zvuku, komprese obrazu, komprese videa, komprese zvuku, rozhraní DirectX pro rastrové operace, rozhraní DirectX pro zvuk, rozhraní OpenGL pro rastrové operace, programátorská rozhraní pro programování multimediálních aplikací.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

26 hod. přednášky, 10 hod. pc laboratoře, 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

51 zkouška, 10 půlsemestrální test, 15 cvičení, 24 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Jurzykowski Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Kučiš Michal, Ing. (UPGM FIT VUT)
Řezníček Ivo, Ing. (UPGM FIT VUT)
Svoboda Pavel, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)
Ševcovic Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Zahrádka Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti se naučí a porozumí základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámí se i s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučí se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a ;video. Seznámí se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámí se také se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučí se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a užívání zvukového rozhraním Windows API a DirectX. Seznámí se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Studenti se naučí hledat si partnery do týmu, řešit týmové projekty a veřejně obhajovat výsledky práce. Zdokonalí se v praktickém užívání programátorských a ladících nástrojů jakož i v praktickém užívání programovcího jazyka C/C++.

Cíle předmětu

Naučit se a porozumět základním metodám zpracování obrazu a zvuku jako 2D a 1D signálů. Seznámit se s postupy komprese a dekomprese obrazových a zvukových dat v prostředí PC. Naučit se pracovat s programátorskými rozhraními pro obraz, zvuk a video. Seznámit se s datovými formáty pro obraz a zvuk. Seznámit se se základními vlastnostmi digitálních signálových procesorů. Naučit se rastrovým operacím ve Windows API, DirectX a OpenGL a zvukovému rozhraním Windows API a DirectX. Seznámit se s výhledem zpracování multimediálních dat do budoucnosti.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základní znalost programování v C/C++, základy zpracování signálu.

Literatura studijní

 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X

Literatura referenční

 • Simon, R. J.: Multimedia & ODBC API Bible, Watte Group Press, Carte Madera, CA, USA, 1996, ISBN 1-57169-011-5
 • IEEE Multimedia, IEEE, USA - série časopisů - různé články
 • Oney, W.: Systems Programming for Windows, Microsoft Press, Redmond, WA, USA, 1996, ISBN 1-55615-949-8
 • Wodtke, M.: Mind Over Media, McGraw-Hill, New York, USA, 1993, ISBN 0-07-067633-X
 • Wodaski, R.: PC Video Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1993, ISBN 0-672-30322-1
 • Wodaski, R.: Multimedia Madness, SAMS Publishing, Carmel, IN, USA, 1992, ISBN 0-672-30249-7

Osnova přednášek

ROZPIS BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN!!!
 1. Úvod, multimediální data, zpracování signálu (získání dat, digitalizace, DSP) (8.2., Zemčík, slajdy)
 2. Kompresní techniky (RLE, statistické, slovníkové metody) (15.2., Bařina, slajdy)
 3. FIR filtry, IIR filtry, postup návrhu filtrů (22.2., Zemčík)
 4. Signálové procesory (DSP), case study k implementaci filtrů (1.3., Zemčík, slajdy, doc1, doc2, slajdy, pomůcka)
 5. Formáty zvuku (WAV, MP3, AAC) (8.3., Grézl, slajdy)
 6. Principy komprese obrazu a videa (15.3., Zemčík, slajdy)
 7. Formáty obrazu (BMP, TIFF, GIF, PNG, JPEG-LS, JPEG, JPEG 2000) (22.3., Bařina, slajdy, slajdy)
 8. Zvuková rozhraní v Linuxu a Windows (OSS, ALSA, DirectSound) (29.3., Kašpárek, Polok)
 9. Formáty videa (kontejnery, Huffyuv, H.261, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP8, H.264) (5.4., Bařina, slajdy)
 10. Test, Multimediální frameworky (VFW, DirectShow, FFmpeg, GStreamer, přehrávač, kodek) (12.4., Bařina, slajdy, slajdy, slajdy)
 11. Jednoduché rozhraní pro práci s multimédii, Windows API pro práci se zvukem (MCI), rastrové operace ve Windows API (19.4., Zemčík, slajdy, slajdy, slajdy, slajdy)
 12. Rozhraní DirectX, operace s obrazem (26.4., Polok, slajdy slajdy slajdy)
 13. Závěr předmětu (3.5., Zemčík)

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuálně zadávené projekty trvající po celou dobu kursu

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení a individuální projekt.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovaná výuka zahrnuje půlsemestrální test, bodovaná počítačová cvičení, individuální projekt a záverečnou zkoušku. Půlsemestrální test nemá náhradní termín a závěrečná zkouška má dva možné náhradní termíny.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru