Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Desktop systémy Microsoft Windows

IW1 Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

 • Úvod do administrace Windows
 • úvod do síťových technologií TCP/IP, IPadresy,
 • úvod do služeb DNS, NetBIOS, DHCP.
 • Administrace Windows: uživatelské účty, user right management, souborové sýstémy, uživatelská práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí (profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení problémů systému a zálohování, instalace software
 • vzdálená správa a Remote Desktop,
 • Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon
 • Instalace Windows: unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Windows Deployment Services, Windows Update
 • Ukázky skriptování administrativních úkolů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

55 zkouška, 25 půlsemestrální test, 20 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Fiedor Jan, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti desktop systémů Microsoft Windows.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.

Cíle předmětu

Získat podrobné znalosti o desktop systémech Microsoft Windows 7. Osvojit si v praxi teorii operačních systémů a teorii počítačových sítí. Implementovat, spravovat a řešit problémy v oblasti technologií Windows i počítačových sítí. Připravit zájemce k certifikaci Microsoft Certified Professional (MCP) na desktop systémy.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Uživatelské ovládání Microsoft Windows.

Literatura studijní

 • McLean, I., Thomas, O.: MCTS Self-Paced Training Kit (Exam 70-680): Configuring Microsoft Windows 7, Microsoft Press, 2009
 • Tulloch, M., Northrup, T., Honeycutt, J., Wilson, E., The Windows 7 Team at Microsoft: Windows 7 Resource Kit, Microsoft Press, 2009
 • Bott, E., Siechert, C., Stinson, C.: Mistrovství v Microsoft Windows 7, Computer Press, 2010
 • Russinovich, M. E., Solomon, D. A., Ionescu, A.: Windows Internals, Fifth Edition, Microsoft Press, 2010
 • Regan, P.: MCTS 70-680 Exam Cram: Microsoft Windows 7, Configuring, Que, 2011
 • Windows 7 Technical Library:http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd349342.aspx

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. Instalace a upgrade, migrace uživatelských dat.
 2. Vytváření obrazů systému, správa virtuálních disků.
 3. Správa a nasazování obrazů systému.
 4. Nastavení sítě (protokoly IPv4 a IPv6, nástroje pro správu sítě, bezdrátové sítě).
 5. Windows Firewall, vzdálená správa a kompatibilita aplikací.
 6. Sdílení a zabezpečení zdrojů (sdílení souborů a tiskáren, soubory offline, NTFS oprávnění, EFS, BitLocker).
 7. Půlsemestrální test.
 8. Autentizace a autorizace, řízení uživatelských účtů (UAC), omezování aplikací.
 9. Správa zařízení, disků a napájení.
 10. Monitorování a výkon, WMI.
 11. Zálohování a obnova dat.
 12. BranchCache, DirectAccess a VPN spojení.
 13. Windows Update a Internet Explorer.

Osnova počítačových cvičení

 1. Instalace Windows 7, upgrade, migrace.
 2. Windows 7 deployment.
 3. Sítě, Windows Firewall, vzdálená správa.
 4. NTFS, EFS, Sdílení.
 5. UAC, Omezování aplikací, Správa disků.
 6. Monitorování a výkon, Zálohování a obnova.

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Podmínky zápočtu

Účast na všech formách výuky je nepovinná. Pro získání zápočtu je potřeba min. 20 bodů ze semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru