Detail předmětu

Podnikové technologie Microsoft

IW4 Ak. rok 2012/2013 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Exchange Server. ISA Server. Software Management Server. Microsoft Operations Manager.

Garant předmětu

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zkouška

Rozsah

52 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

Přednášející

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost samostatně implementovat, spravovat a plánovat nasazení Microsoft podnikových technologií.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Obecné porozumění problematice počítačových sítí a jejich administrace.

Cíle předmětu

Získat podrobné informace o instalaci, provozu a plánování podnikové informační infrastruktury založené na Microsoft Windows a dalších serverových systémech Microsoft.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Úspěšné absolvování kurzů IW1 and IW2.

Literatura studijní

 • William R.Stanek: Microsoft SQL Server 2005 Kapesní rádce administrátora. Computer press
  Microsoft® SQL Server 2005: Database Essentials Step by Step. Solid Quality Learning, ISBN: 0-7356-2207-8
 • Bud Ratliff, Jason Ballard: Microsoft® Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2004 Administrator's Pocket Consultant. ISBN: 0-7356-2188-8
 • MCSE Training Kit: Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2000, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1347-8
 • MCSE Training Kit: Microsoft SQL Server 2000 System Administration, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1247-1
 • MCSE Training Kit: Microsoft SQL Server 2000 Database Design and Implementation, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1248-X
 • MCSE Training Kit: Microsoft Windows 2000 Advanced Server Clustering Services, Microsoft Corporation, ISBN 0-7356-1293-5
 • Jim Mc Bee, Barry Gerber, Petr Šetka: Mistrovství v Microsoft Exchange Server 2003. ISBN: 80-251-0947-X
 • Will Willis, Ian McLean: MCSA/MCSE Self-Paced Training Kit (Exam 70-284): Implementing and Managing Microsoft® Exchange Server 2003. ISBN: 0-7356-1899-2

Literatura referenční

Osnova přednášek

 1. MS SQL - T-SQL: Povolená jména, SELECT, UNION, Compute By, LIKE, COALESCE, NULL hodnota a práce s ní, CASE
 2. MS SQL - INSERT, UPDATE, DELETE, TRUNCATE, DROP; CREATE, BACKUP, RESTORE, GROUP BY, poddotazy
 3. MS SQL - T-SQL: INFORMATION_SCHEMA, Funkce (skalární, statické, inline), uložené procedury, triggery
 4. MS Exchange - úvod, instalace, kompatibilita s předchozími verzemi
 5. MS Exchange - serverový model, public folder
 6. MS Exchange - příjemci, protokoly
 7. MS Exchange - trouble-shooting, údržba, nástroje
 8. MS Exchange - pokročilejší funkce MS Outlook 2003, OWA
 9. MS ISA - firewall
 10. MS ISA - web caching
 11. MS ISA - VPN server
 12. MS ISA - bezpečnost, nástroje
 13. MS ISA - trouble-shooting

Kontrolovaná výuka

Veškeré formy výuky jsou nepovinné.

Podmínky zápočtu

Veškeré formy výuky jsou nepovinné.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru