Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Programování v .NET a C#

IW5 Ak. rok 2012/2013 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody, dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování, abstraktní třídy, zprávy, události, rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládaccí prvky. Grafika. Síťové aplikace: TCP/IP, komunikace TCP, UDP. Síťové služby: přehled ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře, aktivní obsah, XML, integrace do web serveru (IIS 6.0). Web services.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

100 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Kurečka Radomír, Ing. (UIFS FIT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost navrhovat a implementovat aplikace a distribuované systémy na platformě .NET.

Dovednosti, znalosti a kompetence obecné

Schopnost navrhovat komplexní informační systémy.

Cíle předmětu

Získat přehled o technologii .NET a programování v C#.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalost objektového programování.

Literatura studijní

 • Charles Petzold - Programming Microsoft Windows With C#
 • Simon Robinson - C# Professional Programming
 • Erich Gunnerson - A Programmer's Introduction to C#
 • Programátorské večery na ČVUT, http://avc.sh.cvut.cz/archiv/index.php?id=104&select=Programátorské%20večery

Literatura referenční

 • Damien Watkins - Programming in the .NET Environment
 • http://www.microsoft.com/msdn

Osnova přednášek

 1. Úvod do platformy .NET. Předkompilovaný kód. Platformová nezávislost, MSIL, bezpečný kód.
 2. Jazyk C#: prvky jazyka, typy třídy, instance, atributy, metody
 3. Jazyk C#2: dědičnost, virtuální metody rozhraní, přetěžování
 4. Jazyk C#3: abstraktní třídy, zprávy, události,
 5. Jazyk C#4: rozhraní, prvky grafického rozhraní, okna, menu, ovládací prvky.
 6. Grafika.
 7. Síťové aplikace: TCP/IP,
 8. Síťové komunikace TCP, UDP.
 9. Síťové služby: přehled ADO.NET a přístup k datům, SQL dotazy, DataSet, DataReader.
 10. Aktivní webové stránky ASP.NET, formuláře,
 11. ASP.NET2: aktivní obsah, XML
 12. ASP.NET3: integrace do web serveru (IIS 6.0).
 13. Web services.

Osnova ostatní - projekty, práce

Celkem 40 bodů ze 100
 • Windows GUI aplikace
 • ADO.NET GUI aplikační rozhraní
 • ASP.NET aplikační rozhraní
 • Remoting

Kontrolovaná výuka

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Podmínky zápočtu

Účast na všech formách výuky je nepovinná.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru