Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Prostředí distribuovaných aplikací

PDI Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Obecná charakteristika distribuovaných prostředí. Teorie a algoritmy prsotředí distribuovaných systému. Typy distribuovaných prostředí. Návrh a modelování distribuovaných aplikací. Distribuované operační a souborové systémy. Distribuované databázové systémy. Technologie JSP, J2EE, JavaBeans, EJB, RPC, XML-RPC, SOAP, IIOP. Webové služby. Technologie CORBA, COM, DCOM.  Bezpečnost v distribuovaných aplikacích.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

39 hod. přednášky, 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

55 zkouška, 10 půlsemestrální test, 35 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí koncepcím a principům distribuovaných prostředí, seznámí se s tvorbou aplikací pro distribuovaná prostředí a zajištěním bezpečnosti v distribuovaných systémech.

Cíle předmětu

Porozumět principům a tvorbě aplikací pro distribuovaná prostředí, získat přehled v moderních distribuovaných prostředích, být schopen použít aplikační rozhraní pro různá programová prostředí.

Literatura studijní

 • Tanenbaum, A.: Modern Operating Systems. Prentice Hall, 2001, ISBN: 0130313580
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 1, The Sockets Networking API, 2004, ISBN: 0131411551
 • Stevens, W.R. "UNIX Network Programming." Vol. 2, Interprocess Communications, 1999, ISBN: 0130810819
 • vybrané vědecké články

Literatura referenční

 • Kshemkalyani, Singhal: Distributed Computing, Cambridge Press, 2008.
 • Tanenbaum, A., Steen, M.: Distributed Systems: Principles and Paradigms. Prentice Hall, 2002, ISBN: 0130888931

Osnova přednášek

 1. Obecná charakteristika distribuovaných prostředí
 2. (Státní svátek)
 3. Model pro distribuované výpočty
 4. Logický a fyzický čas
 5. Globální stav
 6. Skupinová komunikace
 7. Detekce ukončení
 8. RPC, XML-RPC, CORBA, Real-time CORBA
 9. Vzájemné vyloučení
 10. Konsensus v DS
 11. SOA, SOAP a Enterprise aplikace
 12. Complex Event Processing
 13. Programovací jazyky pro rozsáhlé distribuované systémy

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Implementace vybraných aplikací,algoritmů pro zvolená distribuovaná prostředí.

Průběžná kontrola studia

Analýza požadavků a návrh projektů, vypracování dvou projektů, prezentace projektů/příspěvku, půlsemestrální test.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MBS, MIN, MMI, MMM, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MGM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina I
 • Program IT-MGR-2, obor MIS, 2. ročník, povinně volitelný skupina N
 • Program IT-MGR-2, obor MPV, 2. ročník, povinně volitelný skupina C
 • Program IT-MGR-2, obor MSK, 2. ročník, povinný
Nahoru