Detail předmětu

Použití PC v měřicí technice

IPMT Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Základní aplikace PC v měřicí technice. Virtuální instrumentace. Dělení používaného programového vybavení. Software pro zpracování naměřených dat, plánování experimentu, sběr dat z experimentu, pro konstrukci a simulaci. Přehled firemního SW světových výrobců. Přehled software pro konstrukci měřicích přístrojů. Statistické programy. Programový systém LabWindows, LabVIEW. Technické prostředky, měřicí karty pro PC.

Garant předmětu

Čejka Miloslav, Ing., CSc. (UAMT FEKT VUT)

Jazyk výuky

český

Zakončení

zápočet+zkouška (ústní)

Rozsah

26 hod. přednášky, 39 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 půlsemestrální test

Zajišťuje ústav

Přednášející

Čejka Miloslav, Ing., CSc. (UAMT FEKT VUT)

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Schopnost pracovat s měřicími systémy a podílet se na jejich návrhu.

Cíle předmětu

Seznámit se aspekty použití personálních počítačů v měřicí technice. Získat přehled o komerčně dostupném programovém vybavení určeného pro přípravu a relizaci experimentu. Získat znalosti pro efektivní výběr SW i HW pro tento účel. Procvičit si získané znalosti na vývojových verzích SW, práce s tímto SW a skutečnými přístroji.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Práce s osobním počítačem a základní přehled o elektrotechnice.

Literatura studijní

 • Čejka, M.: Stručný obsah přednášek předmětu PMT, soubory na disku.
 • Čejka, M.: LabWINDOWS, soubory na disku.
 • Čejka, M.: LabVIEW, soubory na disku.
 • Server: http://www.ni.com, http://www.agilent.com

Literatura referenční

 • Kocourek: Elektronické měřicí systémy, ČVUT Praha.
 • Firemní literatura Hewlett-Packard.
 • Firemní literatura National Instruments.

Osnova přednášek

 1. Úvod, obsah předmětu, měřicí techniky, využití PC k automatizaci měření. Základní aplikace počítačův měření pro on-line, off-line.
 2. Dělení používaného software, příklady komerčních produktů.
 3. Software pro návrh měřicích přístrojů.
 4. Software pro statistické výpočty. Vizualizace naměřených výsledků. HiQ (NI).
 5. LabWindows: Struktura, základní prostředí, programovací jazyk. Knihovny: Knihovna Formatting and I/O.
 6. LabWindows: Knihovna Advanced Analysis, uživatelské rozhraní.
 7. Základní principy komunikace měřicích přístrojů s PC, RS..., GPIB, VXI.
 8. Komerčně dostupné karty pro měřící techniku a PC-dělení, příklady, doplňky.
 9. LabWindows: Tvorba přístrojových knihoven.
 10. LabWindows: Knihovna Data Acqusition, knihovny GPIB a RS232, nadstavby.
 11. LabVIEW: Základní prostředí, tvorba programů, knihovny.
 12. LabVIEW: Nadstavby, příklady aplikací .
 13. Distribuované měřicí systémy s využitím počítačové.

Osnova laboratorních cvičení

 • Samostatná práce měřič charakteristik nelineárního prvku na bázi systému GPIB.
 • Samostatná práce kalibrace zdroje napětí na bázi systému GPIB.
 • Samostatná práce osciloskop, spektrální analyzátor na bázi karty PC-LPM-16.
 • Samostatná práce měření frekvenčních charekteristik na bázi systému GPIB.

Osnova počítačových cvičení

 • Úvod.
 • Komerčně dostupné programy pro jednoduché měřicí úlohy.
 • Programy pro měření firmy Hewlett-Packard, VEE.
 • Návrhový software EAGLE, Systém TestPoint.
 • LabWindows Ovládání základního prostředí, práce s knihovnami,práce s uživatelským rozhraním.
 • LabWindows Samostatná práce.
 • LabVIEW (prostředí, jednoduché programy).
 • LabVIEW I Samostatná práce
 • Písemný test.

Osnova ostatní - projekty, práce

SW pro řízení měřicího systému vypracovaný v systému LabVIEW nebo LabWindows.

Průběžná kontrola studia

Půlsemestrální písemná zkouška, funkčnost projektu.

Kontrolovaná výuka

Účast na cvičeních, písemný test, zpracování a předvedení zadané úlohy na počítači.

Podmínky zápočtu

Účast na cvičeních, písemný test, zpracování a předvedení zadané úlohy na počítači.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru