Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Principy podvojného účetnictví

IPPU Ak. rok 2012/2013 letní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Schopnosti orientace v účetních výkazech. Metodické principy podvojného účetnictví. Informační povinnost účetních jednotek. Obsah a struktura rozvahy. Obsah a struktura výkazu zisků a ztrát. Příloha k účetní závěrce, výroční zpráva.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (ústní)

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. cvičení

Bodové hodnocení

100 zkouška

Zajišťuje ústav

UI FP VUT

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Základy podvojného účetnictví.

Cíle předmětu

Získat schopnosti orientace v účetních výkazech. Metodické principy podvojného účetnictví. Informační povinnost účetních jednotek. Obsah a struktura rozvahy. Obsah a struktura výkazu zisků a ztrát. Příloha k účetní závěrce, výroční zpráva.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nejsou požadovány žádné prerekvizitní znalosti.

Literatura studijní

 • Kovanicová, D.: Jak porozumět světovým, evropským, českým účetním výkazům. Praha, BOVA POLYGON 2006. ISBN 80-7273-095-9.
 • Kovanicová, D. a kol.: Finanční účetnictví - světový koncept. Praha, BOVA POLYGON 2005. ISBN 80-7273-1239-7.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
 • Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví.

Osnova přednášek

 1. Charakteristika účetnictví, regulace účetnictví.
 2. Metodické nástroje účetnictví.
 3. Metodické nástroje účetnictví.
 4. Účetní zásady.
 5. Účetní výkazy.
 6. Pokračování účetních výkazů.
 7. Složky aktiv: Dlohodobý majetek.
 8. Složky aktiv: Zásoby.
 9. Složky aktiv: Pohledávky a peníze.
 10. Složky pasiv: Vlastní kapitál.
 11. Složky pasiv: Závazky.
 12. Složky pasiv: Odložené položky.
 13. Stavební prvky výsledovky. Audit účetních výkazů.

Osnova numerických cvičení

 1. Operace v rozvaze.
 2. Účetní zásady.
 3. Posouzení účetní výkazů.
 4. Zpracování a vyhodnocení časových řad majetkových položek.
 5. Zpracování a vyhodnocení časových řad majetkových položek.
 6. Zpracování a vyhodnocení časových řad vybraných charakteristik podniku.
 7. Prezentace výsledků.
 8. Prezentace výsledků.
 9. Zhodnocení prezentace.
 10. Srovnání českých výkazů s IAS/IFRS.
 11. Prezentace výsledků.
 12. 4. směrnice EU.
 13. US GAAP. Zápočet.

Kontrolovaná výuka

Kontola účasti na cvičeních, kontrola samostatné práce. Prezentace výsledků samostatné práce bude průběžně hodnocena a klasifikována.

Podmínky zápočtu

Podmínkou k udělení zápočtu bude zpracování a prezentace samostatných úkolů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru