Faculty of Information Technology, BUT

Course details

Intelligent Systems

SIN Acad. year 2012/2013 Winter semester 5 credits

Intelligent system. Intelligents systems design methods. Expert systems and intelligent control systems. Intelligent buildings. Home automation. Intelligent telematics. Intelligent vehicle. Intelligent systems in military applications.

Guarantor

Language of instruction

Czech

Completion

Examination (written)

Time span

26 hrs lectures, 10 hrs exercises, 2 hrs pc labs, 14 hrs projects

Assessment points

70 exam, 15 half-term test, 15 projects

Department

Lecturer

Instructor

Subject specific learning outcomes and competences

Students acquire knowledge of principles and design of intelligent systems.

Learning objectives

To acquaint students with theory and principles of intelligent systems.

Prerequisite kwnowledge and skills

Basics of artificial intelligence, robotics, systems theory, simulation and softcomputing.

Study literature

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Fundamental literature

 1. Russel, S., Norvig, P.: Artificial Intelligence, a Modern Approach, Pearson Education Inc., 2003, ISBN 0-13-080302-2
 2. Zeigler, B.P.: Theory of Modeling and Simulation, Academic Press; 2 edition (March 15, 2000), ISBN 978-0127784557
 3. Valeš, M.: Inteligentní dům. Brno, Vydavatelství ERA, 2006.
 4. Přibyl, P., Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, Nakladatelství BEN, Praha 2001, ISBN 80-7300-029-6
 5. Automatizace. http://www.automatizace.cz/

Syllabus of lectures

 1. Úvod. Motivace, cíle a obsah předmětu.
 2. Inteligentní systémy - teoretická východiska, metody návrhu a realizace.
 3. Expertní systémy a inteligentní řídicí systémy.
 4. Inteligentní budovy - přehled problematiky, senzory, sítě, akční prvky.
 5. Inteligentní budovy - aplikace metod inteligentního řízení.
 6. Automatizace domácnosti.
 7. Inteligentní systémy v logistice.
 8. Inteligentní dopravní systémy - struktura dopravní telematiky.
 9. Inteligentní dopravní systémy - telematické systémy ve městech, řízení dopravy.
 10. Inteligentní dopravní systémy - navigace, inteligentní vozidlo.
 11. Inteligentní systémy v armádních aplikacích.
 12. Budoucnost inteligentních systémů.
 13. Shrnutí, závěr.

Syllabus - others, projects and individual work of students

 • Individual project - simulation or direct realisation of an intelligent system or a part of it.

Progress assessment

 • Mid-term written test
 • PC lab
 • Individuální project

Course inclusion in study plans

 • Programme IT-MSC-2, field MBI, any year of study, Compulsory-Elective group I
 • Programme IT-MSC-2, field MBS, MMI, MMM, any year of study, Elective
 • Programme IT-MSC-2, field MGM, any year of study, Compulsory-Elective group M
 • Programme IT-MSC-2, field MIN, MSK, 2nd year of study, Compulsory
 • Programme IT-MSC-2, field MIS, any year of study, Compulsory-Elective group S
 • Programme IT-MSC-2, field MPV, 1st year of study, Compulsory-Elective group B
Back to top