Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Zdroje medicínských dat

ILDT Ak. rok 2012/2013 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět není v tomto roce otevřen
Zavřít
Principy funkce a konstrukční řešení diagnostických přístrojů a systémů pro snímání elektrických signálů a neelektrických veličin z organismu (EKG, EEG, EMG, impedanční měření, snímání krevního tlaku, měření průtoku krve). Základní principy a konstrukční řešení lékařských zobrazovacích systémů (zobrazovací systémy rentgenové, gama zobrazovací systémy a ultrazvukové zobrazovací systémy). Zásady konstrukce a využití lékařských systémů.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (ústní)

Rozsah

26 hod. přednášky, 13 hod. laboratoře, 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

70 zkouška, 30 cvičení

Zajišťuje ústav

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Posluchač získá základní vědomosti o funkci, v praxi nejčastěji používané, diagnostické techniky.

Cíle předmětu

Získání základních znalostí o diagnostické technice používané v lékařství.

Literatura studijní

 • Chmelař, M.: Lékařská přístrojová technika 1, Akademické nakladatelství CERM 1995
 • Chmelař, M.: Lékařská laboratorní technika, skriptum VUT 2000
 • Drastich, A.: Zobrazovací systémy v lékařství, VUT FEI, Brno 1989
 • Drastich, A.: Netelevizní zobrazovací systémy, UBMI FEI VUT v Brně 2001
 • Krstel, E.: Imaging Systems for Medical Diagnostics, Siemens Aktiengesellschaft, Berlin 1990
 • Bronzino, J.D.: The Biomedical engineering Handbook, CRC Press, Boca Raton 1995
 • Rozman, J., kol. Elektronické přístroje v lékařství, Academia, 2006

Osnova přednášek

 1. Snímání biologických signálů - záznamové elektrody, polarizace elektrod, druhy elektrod.
 2. Zesilovače pro biologické signály, požadavky na zesilovače a jejich řešení.
 3. Elektroencefalografie, princip a vlastnosti přístroje, způsoby snímání a hodnocení mozkových signálů, doplňková zařízení k elektroencefalografu.
 4. Elektrokardiografie, princip činnosti a vlastnosti přístroje, analýza a hodnocení EKG.
 5. Elektromyografie, princip činnosti přístroje, snímání a hodnocení signálů ze svalových skupin, vlastnosti přístroje a doplňkových zařízení.
 6. Měření krevního tlaku, měření invazivní i neinvazivní, princip použitých metod.
 7. Měření průtoku krve: diluční metody, Dopplerův princip.
 8. Pletysmografie: kapacitní princip, fotoelektrická metoda, Impedanční měření.
 9. Základy monitorovací techniky, funkce monitorů a jejich vazba na nemocniční informační systém, snímané a vyhodnocované veličiny.
 10. Rentgenové zobrazovací systémy, základní principy konstrukce konvenčních a digitálních skiaskopických a skiagrafickcých systémů.
 11. Výpočetní rentgenová tomografie, základní principy konstrukce standardních a helical- výpočetních tomografů, jejich diagnostické využití.
 12. Gamazobrazovací systémy, principy konstrukce planárních gamazobrazovacích systémů, základní principy konstrukce SPECT a PET zobrazovacích systémů, diagnostické využití.
 13. Ultrazvukové zobrazovací systémy, základní principy konstrukce a jejich diagnostické využití.

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení bude upřesněno vyhláškou garanta na začátku semestru.

Kontrolovaná výuka

Laboratorní cvičení, zápočtový test.

Podmínky zápočtu

Aktivní účast v laboratorní výuce.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, libovolný ročník, volitelný
Nahoru