Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Detail předmětu

Multimédia v počítačových sítích

IMU Ak. rok 2013/2014 letní semestr 4 kredity

Audio a video standardy. Streamované audio a video - na vyžádání, online. Protokol RTSP. Videokonference - H.323, SIP, MPEG, zrcadla, MBone nástroje, Access Grid. Nástroje pro spolupráci. Principy IP telefonie. Kódování a přenos hlasu přes IP. Architektura sítí s IP telefonií. Kvalita služeb QoS - integrované a diferenciované služby. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

26 hod. přednášky, 26 hod. laboratoře

Bodové hodnocení

50 zkouška, 40 laboratoře, 10 projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti o aplikacích a protokolech běžně používaných při přenosu obrazu a zvuku po počítačové síti. Umí uspořádat vícebodovou videokonferenci, zajistit jednosměrný přenos obrazu a zvuku ve vysoké kvalitě a správně propojit a nakonfigurovat všechny potřebné komponenty.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s technologiemi používanými při přenosu obrazu a zvuku v prostředí počítačové sítě. Kromě obecných principů budou prezentovány také konkrétní aplikace, jejichž použití si studenti budou moci vyzkoušet v rámci laboratorních cvičení.

Prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy operačních systémů Unix, Windows
 • Schopnost číst studijní texty v angličtině
 • Architektura počítačových sítí (model ISO/OSI, TCP/IP).
 • Metody přenosu dat - unicast, multicast

Literatura referenční

 • Jeremy Cioara, Michael J. Cavanaugh, Kris A. Krake: CCNA Voice Official Exam Certification Guide (640-460 IIUC), Cisco Press 2009.
 • Wendell Odom, Michael J. Cavanaugh: Cisco QOS Exam Certification Guide (IP Telephony Self-Study), 2nd Edition, Cisco Press, 2004
 • Firestone, Scott. Voice and video conferencing fundamentals / 1st ed.   Indianapolis : Cisco Press, 2007
 • Simpson, Wes. Video over IP :IPTV, internet video, H.264, P2P, and streaming: a complete guide to understanding the technology / 2nd ed.   Amsterdam : Focal Press, 2008

Osnova přednášek

 1. Audio a video standardy, rozhraní, signály
 2. Streamované audio a video na vyžádání
 3. Online streamované audio a video
 4. Videokonference - H.323, SIP
 5. Videokonference - MBone, MPEG, zrcadla
 6. Virtuální prostředí pro spolupráci
 7. Audiovizuální technika v počítačové síti
 8. Principy IP telefonie.
 9. Kódování a přenos hlasu přes IP.
 10. Architektura sítí s IP telefonií.
 11. Kvalita služeb, QoS, IntServ, DiffServ.
 12. Nástroje pro přenos hlasu přes IP.

Průběžná kontrola studia

 • příprava a aktivní účast na laboratorních cvičeních (až 40 bodů)
 • vypracování domácích úloh (až 20 bodů)
 • test z oblasti videokonferencí (až 20 bodů)
 • test z oblasti IP telefonie (až 20 bodů)

Kontrolovaná výuka

 • aktivní účast na všech laboratorních cvičeních

Podmínky zápočtu

 • získání minimálního počtu bodů ze všech hodnocených aktivit
 • celkový počet bodů pro získání zápočtu musí být alespoň 50

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru